Lakovanie dreva je veľmi dôležitá povrchová úprava. Lakovanie slúži na ochranu dreva a farby pred vonkajšími vplyvmi. Lak dodáva farbe dreva tmavší odtieň a lesk a celkový vzhľad tak pôsobí omnoho krajšie a luxusnejšie. Lakovaniu dreva predchádza jeho morenie, preto je dôležité aby sa vykonalo naozaj starostlivo.

Pred každým striekaním laku, treba materiál pozorne prebrúsiť. Neprebrusujeme však namorenú farbu, ale už len samotný lak. Počet vrstiev laku závisí od subjektívneho zhodnotenia. Väčšinou sa však lakuje minimálne dvoma vrstvami. Počet vrstiev závisí tiež od použitého typu laku. Výsledný nalakovaný materiál by mal byť hladký, bez viditeľných a hmatateľných povrchových nerovností.

Pri brúsení lakovaného dreva sa často stáva, že sa materiál prebrúsi až k namorenému drevu. Vtedy danú časť opäť namoríme. V prípade, že v dreve sú badateľné nerovnosti, je možné ich zatmeliť, najlepšie tmelom danej farby. Následne celý materiál opäť nalakujeme.

Pri lakovaní dreva je dobré mať dostatočnú teplotu v miestnosti, okolo dvadsať stupňov. Ak je teplota príliš vysoká, môžu sa v laku vyskytnúť bublinky. Ak je teplota nízka, niektoré laky pomaly schnú a ich povrch môže zosivieť. Prostredie v ktorom lakujeme by nemalo byť prašné, keďže už aj drobné zrniečka prachu, či pilín môžu spôsobiť viditeľné povrchové a nerovnosti, ktoré sú cítiť aj pri dotyku.

Lak môžeme nanášať štetcom, prípadne striekaním zo striekacej pištole. V špecializovaných obchodoch je možné objednať si lakovanie strojovými valcovými nanášačkami.

Odporúčané weby