Fotorefrakčná keratektómia (PRK – z anglického názvu photorefractive keratectomy) je laserový zákrok používaný ku korekcii nízkej a strednej krátkozrakosti a astigmatizmu. V niektorých špeciálnych prípadoch môže byť použitá aj ku korekcii vyššej krátkozrakosti.

Metóda PRK bola po prvý krát použitá v roku 1987 vtedy ešte v Západnom Berlíne. Pri korekcii krátkozrakosti laserom sa odstraňuje centrálna oblasť strómy, a tým dochádza k požadovanej zmene zakrivenia rohovky fotoabláciou pomocou excimerového laseru. To umožňuje zaostriť svetelné lúče späť na sietnicu. Pri náprave astigmatizmu vyrovnáva laser odstránením tkaniva nepravidelné zakrivenie rohovky. Zákrok sa robí po odstránení epitelu rohovky.

Procedúra PRK

V priebehu procedúry operácie pacient leží. Povrch oka je dokonale znecitlivený anestetickými kvapkami a spolu s jeho okolím je kryté sterilnou rúškou. Pacient je pri tomto zákroku plne pri vedomí. Úlohou pacienta je čo najlepšia fixácia oka počas operácie. Poloha oka je sledovaná automatickým systémom (tzv. eye-tracker), ktorý je súčasťou laseroveho pristroja. Pri drobných pohyboch upravuje smer laserových lúčov tak, aby dopadli na správne miesto(do optickej osy pacienta).

Priebeh fotorefrakčnej keratektómie

V prvej fáze operácie je odstránená povrchová vrstva epitelu. Vrchná mäkká vrstva rohovky - epitel má totiž veľkú schopnosť regenerácie. Pred aplikáciou laserového svetla je operatérom z miesta budúcej liečby opatrne odstránený. Vlastným laserovým zákrokom je odstránená vrstvička rohovkovej strómy. V priebehu niekoľkých dní po PRK vrstva epitelu spontánne regeneruje a dokonale obnoví hladký a lesklý povrch očnej rohovky. Mikrovrstva strómy odstránená laserom neregeneruje a udržiava nové zakrivenie očnej rohovky. Laser obvykle odstraňuje cca 5 - 15% hrúbky rohovkovej strómy. Štrukturálna integrita oka zostává plne zachovaná. Lúč laseru vďaka svojej vlnovej dĺžke neprechádza rohovkou a nijak teda neovplyvňuje tkanivo vo vnútri oka.

Potom, čo je potrebná vrstva strómy laserom odstránená, prekryje operatér povrch oka kontaktnou šošovkou, ktorá oko chráni po dobu prvých dní hojenia. Šošovka ostáva v oku vo dne aj v noci po dobu štyroch dní.

Doba aplikácie laserovej energie je obvykle kratšia než jedna minúta a celá fotorefrakčná keratektómia jedného oka trvá približne päť až desať minút. Obnova videnia na úroveň dobrého videnia po PRK trvá niekoľko dní. Pacient vidí už niekoľko minút po zákroku , ale videnie je zahmlené. K dobrému videniu je nutná obnova povrchovej epitelovej vrstvy. Epitel sa hojí v priebehu troch až štyroch dní. Hladký a lesklý povrch oka po štyroch dňoch opäť umožňuje čisté videnie.

Možné pooperačné problémy a komplikácie

Väčšina ľudí pociťuje v prvých dňoch po PRK určité problémy spojené s hojením povrchu oka. Patrí medzi nich slzenie, začervenanie oka a väčší či menší pocit rezania a pálenia očí. Niektorí pacienti môžu mať vyslovenú bolesť očí v priebehu prvého pooperačného dňa. Behom prvých dní po fotorefrakčnej keratektómii sa podávajú antibiotické kvapky a kvapky ovplyvňujúce hojenie. V ďalších týždňoch po zákroku môže časť pacientov pociťovať mierny pocit suchých očí, trieštenie svetla, zníženú ostrosť videnia za šera a pocit kruhov okolo jasných svetiel v noci. Problémy sú častejšie a väčšie u pacientov so širokou zorničkou. K úplnej stabilizácii zraku dochádza väčšinou v priebehu druhého až štvrtého mesiaca po PRK. V tejto dobe sa podávajú kvapky napomáhajúce priaznivej prestavbe rohovkového tkaniva.

Výsledok zákroku fotorefrakčnej keratektómie je do určitej miery ovplyvnený charakterom vnútorného hojenia ( prestavby) rohovkového tkaniva v období po zákroku. Charakter a miera tohto hojenia sú v určitom rozmedzí individuálne variabilné. U nižších dioptrií je vplyv individuálneho charakteru hojenia prakticky zanedbateľný , pri naozaj vysokých poruche však môže vyvolať odchýlku od zámeru až o veľkosti niekoľkých dioptrií. U väčšiny pacientov je možné dosiahnuť uspokojivého výsledku jedným zákrokom. U niektorých pacientov je možné výsledné videnie doladiť doplňujúcim zákrokom.

Odporúčané weby