Sibír sa nachádza v severnej časti Ázie. Jej územie tvorí ázijskú časť Ruskej federácie. Sibír susedí na juhu s Čínou, Mongolskom a Kazachstanom. Východnú hranicu tvorí more. V relatívne neveľkej vzdialenosti sa nachádza Japonsko a USA – jej štátom Aljaška. Severnú hranicu tvorí Severný ľadový oceán a západnú hranicu tvorí vlastné ruské územie.

Fyzicko-geografická charakteristika

Západnú časť tvorí Západosibírska rovina, ktorá je zo západnej strany ohraničená pohorím Ural. Na východ od nej sa nachádza Stredosibírska vysočina. Na juh od nej sa tiahnu pohoria Východný Sajan, Západný Sajan a Altaj. Pozdĺž južnej hranice sa tiahnu pohoria Jablonovyj chrebet, Stanovoj chrebet a výbežok pohoria Sichote-Aliň. Východnú časť zaberajú Verchojanské pohorie a pohorie Čerského, ďalej Kolymské a Stredokamčatské pohorie. K Sibíri sa zaraďujú aj ostrovy Severná zem, Novosibírske ostrovy, Wrangelov ostrov, Kurilské ostrovy a ostrov Sachalin. Najvyššie vrchy prekračujú nadmorskú výšku 4000 m. Najvýznamnejšie sú Kľučevská sopka 4750 m n. m. na Kamčatke a Belucha 4506 m n. m. v Altaji. Sibír na severe obmývajú okrajové moria Severného ľadového oceánu a to Karské more, more Laptevovcov, Východosibírske more a Čukotské more. Na východe sú to okrajové moria Tichého oceánu: Ochotské more, Beringovo more a Japonské more. Z významných vodných tokov sa na tomto území nachádzajú rieky Ob, Irtyš, Angara, Jenisej, Lena a Amur. Z hľadiska zásob pitnej vody je významné Bajkalské jazero a mnohé vodné nádrže.

Na severe sa rozprestiera tundra, čo sú zamokrené planiny bez stromov, ktoré po veľkú časť roka sú zamrznuté - permafrost. Na juh od nich sa nachádza tajga – súvislý pás ihličnatých lesov. Postupne na juhu prechádza do lesostepi a potom do stepi. Pásmo stepí tvoria rozsiahle trávnaté plochy, kde sa nachádza úrodná pôda vhodná pre poľnohospodárstvo.

STRUČNÁ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

 • Počet obyvateľov: 37 742 857, (26,25 % z celkového počtu obyvateľov Ruska)
 • Rozloha: 13 115 200 km2 (76,81 % z celkovej rozlohy Ruska)
 • Hustota: 2,87 obyvateľov na 1 km2

Administratívne členenie

Rusko je rozdelené na 7 veľkých federálnych okruhov, z ktorých 3 pokrývajú územie ázijskej časti, teda Sibír. Boli vytvorené pre potreby federálnej vlády. Nie sú to územné jednotky. Tie predstavujú jednotlivé federálne subjekty. Sú to federatívne republiky, oblasti, autonómne okruhy, autonómne oblasti, kraje a federálne mestá Moskva a Sankt-Petersburg .

Sibírsky federálny okruh

Počet obyvateľov: 20 062 938, rozloha 5 114 800 km².

Členenie: Altajská republika, Altajský kraj, Burjatská republika, Čitská oblasť, jej súčasťou je Aginsko-Buriatský autonómny okruh (AOk), Irkutská oblasť, jej súčasť Usť-ordynský buriatský AOk, Chakaská republika, Kemerovská oblasť, Krasnojarský kraj, jeho súčasti Evenkovský AOk a
Tajmýrsky Aok, Novosibírska oblasť, Omská oblasť, Tomská oblasť, Tuvinská republika

Najväčšie mestá: Novosibirsk (1 405 569 obyv.), Omsk (1 142 773), Krasnojarsk (917 195), Barnaul (631 221), Irkutsk (582 547), Novokuzneck (563 257), Kemerovo (522 641)

Ďalekovýchodný federálny okruh

Počet obyvateľov: 6 692 865, rozloha 6 215 900 km2.

Členenie: Amurská oblasť, Židovský AOk, Kamčatská oblasť, jej súčasť Koriacky AOk, Chabarovský kraj, Magadanská oblasť, jej súčasť Čukotský AOk, Republika Sacha, Sachalinská oblasť, Prímorský kraj

Najväčšie mestá: Vladivostok, Chabarovsk, Komsomoľsk na Amure,

Uralský federálny okruh

Počet obyvateľov: 12 373 926, rozloha 1 788 900 km²

Členenie: Kurganská oblasť, Ťumenská oblasť, Chantyjsko-Mansijský AOk, Jamalsko-nenecký AOk, Čeľabinská oblasť

Najväčšie mestá: Jekaterinburg (1 293 537), Čeľabinsk (1 077 174), Ťumeň (510 719)

Ekonomické regióny na Sibíri

Z ekonomického hľadiska sa Rusko delí na regiónov. Z nich 4 sa nachádzajú v ázijskej časti Uralský región čiastočne zasahuje do Európy. Boli vytvorené pre potreby hospodárstva a nezhodujú sa s administratívnymi subjektami.

Uralský región

Rozprestiera sa na strednom, čiastočne na severnom a južnom Urale, na hranici medzi európskou a ázijskou časťou Ruskej federácie, na ploche 824 000 km². Počtom obyvateľov 20,5 mil. sa zaraďuje na popredné miesta medzi regiónmi Ruska a z hľadiska priemyselnej kapacity je jeho druhým najvýznamnejším regiónom.

Nerastné suroviny:

 • rudné suroviny pozdĺž celého hrebeňa pohoria Ural – železo, meď, bauxit, nikel
 • ložiská ropy v Baškirskej republike
 • zemný plyn – Orenburg

Hlavné oblasti hospodárstva:

 • čierna a farebná metalurgia
 • strojárstvo
 • chemický priemysel

Ural predstavuje najvýznamnejšiu metalurgickú základňu Ruskej federácie. Strediskami čiernej metalurgie sú mestá Magnitogorsk, Nižnyj Tagil, Nový Troick, Jekaterinburg. Medené rudy sa spracúvajú v Magnitogorsku a Medňogorsku, bauxit v Krasnoturinsku a nikel v Orsku.
Z hľadiska strojárstva Uralský ekonomický región zaujíma druhé miesto v Rusku po Centrálnom regióne. Prevláda ťažké strojárstvo – výroba ťažobných mechanizmov a dopravných prostriedkov. Hlavným strojárskym centrom tejto oblasti, ako i celého SNŠ je mesto Jekaterinburg. Významnými strediskami sú tiež: Čeľabinsk, Nižnyj Tagil, Iževsk, Orsk, Novotroick. Chemický priemysel sa rozvíja v Permskej oblasti a špecializuje sa na spracovanie a výrobu solí – Solikamsk, Beriozniki. Lesný, drevospracujúci a celulózovo-papiernický priemysel vyrába 20 % produkcie dreva a papiera Ruska. Sústreďuje sa v Permskej a Jekaterinburskej oblasti. Poľnohospodárstvo sa zameriava na pestovanie obilnín, krmovín a chov dobytka na mlieko a mäso. Dôležitý je chov kožušinových zvierat.

Západosibírsky ekonomický región

Zaberá Západosibírsku nížinu s pohorím Altaj. Plochou 2,4 mil. km² je tretím najväčším regiónom Ruskej federácie. Počet obyvateľov 15,3 mil.

Nerastné suroviny

Región sa stal najvýznamnejšou oblasťou ťažby ropy a zemného plynu

 • ropa sa ťaží v Ťumenskej oblasti (Šajm, Surgut, Usť-Balyk), denne 1 mil. ton
 • zemný plyn (Zapoľarnoje, Urengoj, Medvežie, Novyj Port, Jamburg)
 • uhlie – Kuznecká panva v Kemerovskej oblasti, ktorá je druhým najvýznamnejším uhoľným revírom krajiny. Podieľa sa 38 % na ťažbe kvalitného čierneho uhlia v Rusku. Geologické zásoby uhlia do hĺbky 1800 m sa odhadujú na 724,3 mld t (2000).
 • Polymetalické rudy, zlato, ortuť v severozápadnej časti Altaja

Hlavné odvetvia hospodárstva

 • energetika
 • čierna a farebná metalurgia
 • strojárstvo

Energetika regiónu dosiahla vysokú úroveň vďaka významným náleziskám palivovo-energetických zdrojov. Najväčšími elektrárňami sú dve Surgutské elektrárne. Čierna metalurgia je sústredená v Kemerovskej oblasti – Západosibírsky metalurgický závod, Kuznecký metalurgický kombinát a Novokuznecký závod. Je hlavným dodávateľom valcovaného materiálu, koľajníc, stavebnej a konštrukčnej ocele v Ruskej federácii. Oblasť sa podieľa 18 % na výrobe zliatin, 16,6 % na výrobe ocele, a 16,5 % valcovaného materiálu. Farebná metalurgia je zastúpená spracovaním zinku v Belove, hlinikárňou v Novokuznecku a spracovaním olova v Novosibírsku. Dôležitú úlohu má ťažké strojárstvo – výroba energetických a banských zariadení, elektromotorov, poľnohospodárskych a dopravných strojov (Novosibirsk, Kemerovo, Omsk). Chemický priemysel sa rozvíja na báze využívania uhlia, ropy a plynu. Výroba je sústredená v Kemerove, Omsku a Novosibirsku – minerálne hnojivá, chemické vlákna, syntetické a plastické materiály a liečivá. Omská oblasť vyrába predovšetkým plasty, automobilové pneumatiky a syntetický kaučuk. Poľnohospodárstvo zabezpečje potreby oyvateľstva v mäse a mäsových výrobkoch, v mlieku a mliečnych výrobkoch, v zemiakoch a zelenine.

Východosibírsky ekonomický región

Región sa rozprestiera v ázijskej časti Ruska, hraničí s Mongolskom a Čínou, zo severu je obmývaný vodami Severného ľadového oceánu. Takmer štvrtina územia leží za Severným polárnym kruhom. Rozlohou 4,1 km² je druhým najväčším regiónom Ruskej federácie. Počet obyvateľov 9,4 mil.

Nerastné suroviny

 • zatiaľ nedostatočne využívané ložiská uhlia
 • železné rudy, zlato, olovo, volfrám, molybdén, kobalt, cín
 • mramor – Sajanogorsk (1. miesto v rámci Snš)

Hlavné odvetvia hospodárstva:

 • energetika
 • metalurgia
 • drevársky priemysel

Základ hospodárstva regiónu tvorí energetika, ktorá má najnižšie náklady na výrobu 1 kW z celého Ruska. Lacnú výrobu umožňuje povrchová ťažba hnedého uhlia v Kansko-Ačinskej panve (800 km pás). Prvou tepelnou elektrárňou tejto oblasti bola Berezovská elektráreň. Výkonné hydroelektrárne sú na veľtoku Jenisej a jeho prítokoch (Angarsko-Jenisejská kaskáda – hydroelektrárne: Sajanská, Krasnojarská, Bratská, Usť-ilimská).
Z energeticky náročných odvetví má význam výroba hliníka v Bratsku (najväčší závod SNŠ), Krasnojarsku, Sajanogorsku, spracovanie polymetalických rúd v Noriľskom metalurgickom kombináte, kde je výroba medi, niklu a kobaltu.

Strojárstvo zatiaľ nezabezpečuje potreby regiónu. Podniky sa špecializujú na výrobu ťažobných mechanizmov, priemyselných zariadení pre lesný priemysel, poľnohospodárskych strojov, lodí a železničných vagónov. Región má niekoľko významných stredísk strojárskeho priemyslu: Krasnojarsk – ťažké strojárstvo a zbrojný priemysel, Minusinsk – elektrotechnika, Abakan – výroba železničných vagónov, autožeriavov, Ulan-Ude – výroba vrtuľníkov a lietadiel, Irkutsk – ťažké strojárstvo, atď. Chemický priemysel je rozvinutý v Abakane (umelé usne), Krasnojarsku, Bratsku, Angarsku a pod.
Východná Sibír predstavuje obrovskú drevársku základňu Ruska. Veľké kombináty sú v Bratsku (1. miesto v Rusku), Kyzyle, Abakane, Krasnojarsku a Jenisejsku. Výroba stavebných hmôt má v regióne široké uplatnenie. V rámci Ruska vyniká hlavne výrobou mramoru. Pri Sajanogorsku je najväčší závod SNŠ, ďalšie závody sú v Irkutsku a Angarsku. Poľnohospodárstvo má vzhľadom na klimatické pomery len doplňujúcu úlohu. Veľký význam má chov a lov kožušinovej zveri.

Ďalekovýchodný ekonomický región

Zaberá rozsiahle územie na východe Ruska. Svojou rozlohou 6,2 km² je najväčším, ale veľmi slabo zaľudneným regiónom Ruskej federácie (8,1 mil. obyvateľov, t. j. 1,3 človeka na km²).

Nerastné suroviny:

Prírodné bohatstvo tohto regiónu je rozsiahle a rôznorodé.

 • ložiská uhlia v Lenskej a Juhojakutskej panve – stredisko Nerjungi
 • zlato (horný tok riek Aldan, Indigirka a Kolyma) a diamanty (Jakutsko)
 • ropa v severnej časti Sachalinu
 • železná ruda (Jakutsk), olovo, volfrám, zinok, striebro, ortuť

Hlavné odvetvia hospodárstva:

 • ťažba a spracovanie nerastných surovín
 • morský rybolov v Japonskom, Ochotskom a Beringovom mori. K najvýznamnejším rybárskym prístavom patria Vladivostok, Nachodka a Petropavlovsk-Kamčatskij. Spracovanie morských produktov sa uskutočňuje priamo na lodiach (tzv. plávajúce továrne)
 • strojárstvo – výroba a opravy riečnych a námorných lodí (Vladivostok, Chabarovsk, Komsomoľsk). Veľký význam má výroba zariadení na ťažbu a spracovanie dreva a výroba poľnohospodárskych strojov v Chabarovsku,
 • ťažba dreva a jeho spracovanie (Iman, Chora, Sachalin). V Amursku pri meste Komsomoľsk sa nachádza jeden z najmodernejších drevospracujúcich kombinátov Ruska,
 • čierna metalurgia
 • farebná metalurgia má lokalizované závody v južnom Jakutsku, v Magadanskej oblasti a na juhu Prímorského kraja. Strediskami sú Kavalerovo, Mirnyj, Tetucha,
 • Poľnohospodárstvo je zamerané výlučne na zabezpečenie vnútroregionálnych potrieb. Osobitným odvetvím je lov a chov kožušinovej zveri.

Odporúčané weby