Vývoj zubov začína bujnením epitel dutiny ústnej pri okraji čeľuste. Z takto vytvoreného epitelového pruhu sa neskôr vytvára vestibulum oris. Po čase dochádza k ďalšiemu množeniu buniek čím vznikajú primárne zubné pupence, ktoré sú zárodkami stálych zubov. Vzhľad takéhoto zárodku pripomína tvar pohárika preto túto fázu nazývame aj fázou tiež štádiom zubného pohárika. Pohárik predstavuje primitívny sklovinový orgán.

V mezodermálnom tkanive vzniká zubná papila, ktorá dáva vznik zubovine, zatiaľ čo sklovinový orgán vytvára sklovinu. Na hotovom zúbku teda rozoznávame časť epitelovú- sklovinu a časť mezodermálnu – dreň, zubovinu, cement, ozubicu.

Pri narodení má dieťa okrem všetkých zárodkov dočasných zubov tiež základy pre rezáky, špičáky a prvé moláre.

Prerezávanie zubov

Dočasné zuby sa prerezávajú v dobe od 6. do 30. mesiacov. Doba prerezávania dočasných zubov sa udáva približne takto:

  • Stredný rezák dolný a horný 6.-8 .mesiac.
  • Postranný rezák dolný a horný 7.-9 .mesiac.
  • Prvá stolička dolná a horná 12.-15. mesiac.
  • Očný zub dolný a horný 16.-20. mesiac.
  • Druhá stolička dolná a horná 20.-30. mesiac.

Koncom 1. roku má dieťa mať 8 zubov. Koncom 2. roku má dieťa mať 16 zubov. Koncom 21/2. roku má dieťa mať 20 zubov. S pribúdajúcim vekom dieťaťa a rastom čeľuste sa dočasné rezáky rozostúpia, aby pripravili miesto pre širšie stále rezáky. Dočasné zuby vydržia do doby, kým sú nahradené stálym chrupom.

Koncom 5. roku je v plnom prúde kalcifikácia všetkých stálych zubov, výnimkou je tretia stolička – zub múdrosti, ktorá kalcifikuje približne v 12. roku života dieťaťa. Stále zuby sa prerezávajú v dolnej čeľusti v tomto poradí:

Stále zuby dievčatá chlapci
Prvá veľká stolička 6.-7. rok 6.-8. rokov
Stredný rezák 6.-7. rok 7.-8. rokov
Postranný rezák 7.-8. rokov 8.-9. rokov
Prvá malá stolička 9.-11. rokov 9.-10. rokov
Druhá malá stolička 11.-12. rokov 10.-12. rokov
Špičák 10.-11. rokov 11.-12. rokov
Druhá veľká stolička 13.-14. rokov 13.-15. rokov
Tretia veľká stolička 18.rokov a viac 18.rokov a viac

Rozdiely medzi dočasnými a trvalými zubami sú v počte zubov, veľkosti zubov a zložení zubov teda dočasný chrup má 20 zubov a trvalý chrup obsahuje 32 zubov, dočasné zuby sú menšie ako trvalé a rozdiel v zložení je v sklovine, dentíne, dreňovej dutine.

Odporúčané weby