Technika čistenia zubov by mala zodpovedať vekovým osobitostiam jedinca a stavu jeho chrupu. Žiadne čistenie zubov nesmie bolieť! Pre čistenie zubov je vhodné kombinovať niekoľko techník (napr.: čistenie zubov kefkou v kombinácii s čistením medzizubnou kefkou), avšak technika by mala byť jednoduchá, rýchla a maximálne účinná. Správne čistenie zubov trvá dve až tri minúty (rozhodujúci nie je čas, ale výsledok), a to najmenej dvakrát denne, najlepšie po každom jedle. Technik čistenia zubov je niekoľko druhov.

U detí začíname veľmi jednoduchými pohybmi, ktoré ukážeme na dospelom chrupe. Ukážku predvádzame pred zrkadlom, začíname vzadu od posledného zuba a postupne smerujeme dopredu a na druhú stranu. Odporúča sa vykonávať malé krúživé pohyby a čistenie ukončiť vypláchnutím úst, tzv. Fonesova technika.

Dospelým sa odporúča metóda vibračná kombinovaná, ktorá je manuálne náročnejšia. V prvej fáze drobnými kruživými – vibračnými pohybmi na mieste stimulujú gingívu. V druhej fáze sa vlákna posúvajú vertikálne súčasne s vibračnými pohybmi. Je to modifikovaná Stillmanova metóda.

Bassova metóda spočíva v priložení pracovnej časti zubnej kefky k dlhej osi zuba pod 30° až 40° uhlom, konce vlákien pritom smerujú do vačku pod okraj gingívy. Vykonávame pritom vibračné pohyby posúvame vlákna cez vestibulárne alebo orálne plochy zubov smerom k okluzálnym alebo incizálnym okrajom zubom.

Chartersova metóda je metóda čistenia zubov, kedy sa kefka prikladá šikmo na žuvaciu plochu a pohybuje sa ňou smerom k ďasnu.

Technika nácviku čistenia zubov by mala prebiehať v ordinácii po vedením stomatológa alebo dentálnej hygieničky.

Po čistení zubov je nutné previesť kontrolu správnej hygieny dutiny ústnej – kontrola sa prevádza pomocou jazyka (povrch zubov je úplne hladký) alebo je možné použiť farbiace tablety, ktoré po rozhryznutí a výplachu vodou znázornia zvyšky povlaku, farebné znázornenie zubného povlaku je vhodné použiť pri nácviku správnej techniky čistenia zubov.

Odporúčané weby