Technika čistenia zubov by mala zodpovedať vekovým osobitostiam jedinca a stavu jeho chrupu. Žiadne čistenie zubov nesmie bolieť! Pre čistenie zubov je vhodné kombinovať niekoľko techník, napríklad: čistenie zubov kefkou v kombinácii s čistením medzizubnou kefkou. Avšak technika by mala byť jednoduchá, rýchla a maximálne účinná. Správne čistenie zubov trvá dve až tri minúty. Rozhodujúci nie je čas, ale výsledok, a to najmenej dvakrát denne, najlepšie po každom jedle.

U detí začíname veľmi jednoduchými pohybmi, ktoré ukážeme na dospelom chrupe. Ukážku predvádzame pred zrkadlom, začíname vzadu od posledného zuba a postupne smerujeme dopredu a na druhú stranu. Odporúča sa vykonávať pohyby smerom zhora nadol a naopak. Tento spôsob čistenie nazývame cik-cak. Čistenie ukončiť vypláchnutím úst.

Po čistení zubov je nutné previesť kontrolu správnej hygieny dutiny ústnej – kontrola sa prevádza pomocou jazyka (povrch zubov je úplne hladký) alebo je možné použiť farbiace tablety, ktoré po rozhryznutí a výplachu vodou znázornia zvyšky povlaku.

Motivácia k správnemu čisteniu zubov u detí

Motivácia je informovanie pacienta o príčinách, ktoré vyvolávajú ochorenia v dutine ústnej a zároveň informovanie o tom, ako je možné týmto ochoreniam predchádzať a ako sa dajú liečiť.

Cieľom motivácie je oboznámiť pacienta so stupňom ochorenia jeho zubov a ďasien a s možnosťami liečby, vysvetliť, ako je možné ochoreniu predchádzať, získať pacienta pre spoluprácu, získať jeho dôveru.
K motivácii pacienta slúži zrkadlo, svetlo, pokojné prostredie, dokumentácia, röntgen, znázornenie povlaku a poučenie o jeho škodlivosti, demonštrácia krvácania ďasien pacienta pri vyšetrení, obrazová dokumentácia – atlasy, obrázky, prospekty. „ V zásade platí, že dobre motivovaný pacient je len dobre informovaný pacient.“

Nesprávny prístup môže u dieťaťa vyvolať traumu z ošetrenia, ktorá ho sprevádza až do dospelosti. Dieťa motivujeme hravým, nenúteným spôsobom. Snažíme sa o vzájomnú spoluprácu. Pri motivácii sú ošetrujúci a pacient v takej polohe, aby výška ich očí bola v jednej rovine.

Inštruktáž k správnemu čisteniu zubov u detí

Inštruktáž je nácvik techník čistenia zubov a medzizubných priestorov. Je dokázané, že najúčinnejšou formou je nácvik odporúčaných techník v ordinácii priamo v ústach dieťaťa pred zrkadlom, pod dohľadom zubného lekára alebo dentálnej hygieničky.

U detí je dobré nacvičiť v jednom sedení len jeden pohyb, postupne po jeho zvládnutí pridávať ďalšie pohyby pri ďalších návštevách. Pri kompletne prerezanom chrupe je dôležitá inštruktáž zubnou niťou. V mliečnom chrupe a do 12. roku je to niť na držiaku kvôli jednoduchému zavádzaniu medzi zuby.“

Musíme odporučiť vhodný typ zubnej kefky. Deťom odporúčame zubné pasty pre deti, ktoré obsahujú rôzne príchute, už len preto, že majú tendenciu prehĺtať ich. Pri ďalších návštevách, ktoré nasledujú, kontrolujeme úspešnosť hygienických opatrení.

Odporúčané weby