Dnes už je všeobecne známe, že pravlasťou Rómov je India. V minulosti sa však viedli rôzne dohady o tom, odkiaľ títo kočovníci prišli. V tej časti Európy, kam prišli najskôr, nielenže nie sú nijaké správy o ich pôvode, ale kronikári sa nezmieňujú ani o mieste, odkiaľ bezprostredne prišli.

Najstaršia domnienka o pôvode Rómov pokladá za ich pravlasť Egypt. Bolo to nedorozumenie, ktoré vyplynulo zo záznamov cestovateľov prechádzajúcich v druhej polovici 15. storočia cez prístav Modon (Methoné) na juhozápade Peloponézu v Grécku. Tieto zmienky sa týkajú pahorku nad mestom s názvom Gype, resp. Malý Egypt (to dalo základ ich pomenovaniu ako Gypsies, od Egyptions), na ktorom bol rozložený tábor rómskych kočovníkov. Náčelníci Rómov sa dali volať kniežatami z Malého Egypta. Pravdepodobne jedna z vĺn imigrantov do strednej Európy prišla z uvedenej lokality, avšak v predstavách európskych obyvateľov došlo k jej zámene s africkým Egyptom. Predvedecké teórie o etnogenéze Rómov nemajú dnes pre nás nijaký praktický význam. Vylučovacou metódou sa však konečne došlo k názoru, že najbezpečnejším ukazovateľom v otázke pôvodu Rómov je ich jazyk.

Na základe analýzy dialektov rómskeho jazyka a ich komparácie s vývojom indických jazykov sa koncom 18. storočia začalo usudzovať, že Rómovia pochádzajú z Indie. Doposiaľ však nebola potvrdená ani jedna hypotéza, ktorá by bližšie vysvetľovala oblasť ich pôvodu. Viacero autorov sa priklonilo k hypotéze A. Potta z r. 1844, ktorý tvrdil, že predkovia Rómov patrili pravdepodobne k skupine Dómov, ktorí žili v Biháre a severozápadných oblastiach Pandžábu a Radžastánu. Spoľahlivejšie výsledky určenia pôvodu Rómov by mali poskytnúť metódy molekulárnej antropológie a genetiky.

Na základe analýzy pomalého vývoja polymorfizov pochádzajú Rómovia z neveľkej minority ich predkov, ktorí obývali indický subkontinent, a ktorá sa neskôr rozdrobila na rozličné izolované populácie na území Európy. Je dosť pravdepodobné, že Dómovia tvorili prinajmenšom jadro skupiny alebo skupín, ktoré neskôr z Indie emigrovali. V našej práci ich teda budeme považovať za predkov dnešných Rómov.

Odporúčané weby