V súčasnosti žije v USA 12 miliónov cudzincov s legálnym pobytom. Ďalších 12 miliónov tvoria naturalizovaní obyvatelia, pôvodom imigranti. Zvyšok zahraničných prisťahovalcov tvoria ilegálni migranti, ktorých počet sa odhaduje na 12 miliónov (i keď niektoré odhady hovoria až o 20 miliónoch).

Hľadiac na tieto tri skupiny, možno povedať, že podiel cudzincov žijúcich v Spojených štátoch prevyšuje 13% z celkovej populácie. Podobný podiel cudzincov v histórii USA bol len v období 1890 – 1910, keď dosiahol, zatiaľ najvyššiu hodnotu - 15%.

V polovici tohto storočia sa predpokladá, že počet obyvateľov USA stúpne na 420 miliónov (Kladné hodnoty prirodzeného prírastku v Amerike sú z 80% priamym či nepriamym dôsledkom imigrácie, keďže prisťahovalci majú oveľa vyšší prírastok, než je tomu u amerického obyvateľstva). Pri absencii imigrácie by však tento počet bol len okolo 320 miliónov. A ak by sme brali do úvahy posledných 230 rokov, bez prisťahovalcov, populácia Spojených štátov by dosahovala sotva 124 miliónov obyvateľov, čo je približný počet obyvateľov Japonska.

V poslednom období zažívajú Spojené štáty najväčší nápor imigrantov v celej svojej histórii. Najviac imigrantov prišlo v roku 1991, keď ich počet presiahol 1,8 milióna. Nasleduje rok 1990 (vyše 1,5 mil.), 1907 (takmer 1,3 mil.), 2006 (1,27 mil.).

Počas 19. a začiatkom 20. storočia najväčšie počty cudzincov prichádzali hlavne z európskych krajín (Nemecko, Írsko, Taliansko, Veľká Británia). Od roku 1970 sa však postupne Mexiko prepracovalo medzi päť zdrojových krajín s najväčším počtom imigrantov. V tom období predstavoval ich podiel v rámci všetkých cudzincov okolo 8% a od roku 1980, keď ich podiel dosiahol 16% sa Mexiko stalo najvýznamnejšou zdrojovou krajinou migrantov pre Spojené štáty. Podľa sčítania v roku 2000, medzi piatimi najvýznamnejšími emigračnými krajinami, nefiguroval ani jeden štát z Európy, v súčasnosti sú to štáty Mexiko, Čína, Filipíny, India a Vietnam.

Zo 72 miliónov prisťahovalcov, ktorí prišli do Ameriky, sa asi 23 miliónov z nich naturalizovalo. Inak povedané, za posledných 230 rokov, sa každý z troch imigrantov naturalizoval. Ako už bolo na začiatku spomenuté, dnes žije v USA asi 12 miliónov naturalizovaných migrantov, čo je polovica všetkých naturalizovaných migrantov, ktorý kedy žili na území spojených štátov. Je to aj výsledok toho, že proces naturalizácie je bežný hlavne v posledných dekádach.

Odporúčané weby