Všeobecná cirkulácia atmosféry predstavuje súhrn vzdušných prúdení, ktoré zaberajú veľké plochy na Zemi a vyznačujú sa pomernou stálosťou. Východné vetry vejú nad rovníkom a smerujú zo severovýchodu na juhovýchod. Na rovníku je pritom tlaková níž a a je tam silné konvekčné prúdenie. Západné vetry vejú v našich zemepisných šírkach. Vejú z juhozápadu na severovýchod. Na tropickom fronte je tlaková výš, na polárnom fronte je tlaková níž. Východné vetry vejú aj na severe zo severovýchodu na juhozápad a nad arktídou sa rozprestiera tlaková výš.

Pasáty sú prevládajúce veterné prúdenia vanúce od obratníkov k rovníku, ktoré sú Coriolisovou silou odkláňané na západ.

Sezónne tlakové útvary (monzún)

Monzún vyskytuje sa hlavne v juhovýchodnej Ázii. V lete sa nad oceánom vytvorí tlaková výš a nad pevninou tlaková níž. Vietor vanie od oceánu a prináša zrážky. V zime sa nachádza tlaková výš nad pevninou a tlaková níž nad oceánom a vietor vanie od pevniny na oceán. Na pevnine je obdobie sucha.

Stále tlakové útvary

Medzi stále tlakové útvary možno zaradiť:

 1. antyciklóny - azorská tlaková výš, havajská tlaková výš, bermudská tlaková výš
 2. cyklóny - islandská tlaková níž, aleutská tlaková níž, juhoatlantická tlaková níž, juhopacifická tlaková níž
 3. miestne veterné systémy - horský vánok -v noci svah stráca rýchlejšie teplo a studený vzduch z kopcov steká do doliny.
 4. údolný (dolinový) vietor - cez deň sa svah rýchlejšie ohreje a teplý vzduch stúpa hore.
 5. nočná bríza - v noci je more teplejšie ako pevnina a vietor ide z pevniny na more
 6. denná bríza - cez deň je pevnina teplejšia a vietor veje z oceánu na pevninu
 7. bóra - studený, padavý, nárazový vietor, ktorý vanie tam kde sú vysoké pohoria a potom padá na teplejšie doliny (Chorvátsko). Na náveterných stranách ostrovov v dôsledku silného pôsobenia vetra nie je žiadna vegetácia.
 8. Mistrál – vo Francúzku, v údolí rieky Rhône, vrcholí pri meste Marseille, má charakter bóry
 9. scirocco- vanie z Afriky cez stredozemné more, kde naberie vlhkosť, do Talianska.
 10. tromby – víry v atmosfére z inou ako horizontálnou osou (tornáda)
 11. fén- teplý, padavý, suchý, vietor, ktorý po prechode Alpami prináša pekné počasie v Rakúsku.

 

Odporúčané weby