Disciplinovanosť na cestách je jeden z kľúčových faktorov ochrana zdravia vodičov motorových vozidiel. Aj napriek výraznému zníženiu nehodovosti vo viacerých častiach krajiny sa na Slovensku stávajú zbytočné dopravné nehody, ktorých príčinou je ľudský faktor, konkrétne však nevhodný spôsob jazdy. Nevhodným spôsobom jazdy však neohrozujeme len svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov premávky, ale aj opotrebovávame niektoré autosúčiastky.

Brzdové kotúče

Brzdové kotúče sa opotrebovávajú aj za bežných okolnosti, no práve prudkým skákaním na brzdy sa ničia nielen samotné brzdové kotúče, ale aj brzdové platničky, jednoducho celý brzdový systém.

Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať stav brzdových kotúčov. Ak sú opotrebované, treba objednať nové kvalitnejšie brzdové kotúče. Vyšúchané, zhrdzavené nemôžu slúžiť a navyše ohrozujú aj vaše zdravie.

Tlmiče

Jazdením po výtlkoch sa niekedy nevyhneme, ale tam, kde je to možné, treba sa im vyhýbať. Práve pri takejto jazde sa najviac poškodzujú tlmiče. Po znehodnotení tlmičov tak automaticky počujete všetko a cítite úplne všetko, čo nemusí byť najmä pri dlhých trasách príjemné.

Treba staré tlmiče nahradiť novými tlmičmi, ktoré zabránia nepríjemným otrasom, ktoré by ste cítili, ak by ste si nechali staré tlmiče na aute.

Nevhodným spôsobom jazdy opotrebovávame niektoré súčiastky. Práve brzdové kotúče, tlmiče, ale aj brzdové platničky patria k najviac opotrebovávaných súčiastkam. Okrem nich si však dávajte pozor aj na brzdový pedál. Jeho časté stláčanie a tým aj skákanie na brzdy ho znehodnocuje. Brzdový systém je pre auto veľmi dôležitý a bez neho by autá nemali opúšťať parkovacie plochy.

Skúste brzdový pedál a celkovo brzdy šetriť, a to napríklad tak, že budete brzdiť motorom. Takéto brzdenie využívajte pri jazde z kopca.

Odporúčané weby