Dnešný trh autobatérií, podobne ako je tomu aj v iných oblastiach, je zaplavený množstvom výrobkov, medzi ktorými nie je jednoduché nájsť ten, ktorý je najvhodnejší. Ak sa rozhodnete riešit výmenu  svojpomocne, pri výbere autobatérie a jej nákupe napr. cez internet je dôležité dodržat minimálne nasledovné zásady.

Štúdium manuálu výrobcu automobilu

Naštudovanie základných informácií o výmene a vhodnom type autobatérie sa možno dozvedieť v manuáli priloženom k vášmu automobilu. Je to najlepší bod, kde začať.

Správna veĽkosŤ autobatérie

Pokúste sa demontovať svoju starú autobatériu, rešpektujúc upozornenia výrobcu auta platné pri jej demontáži a opätovnej montáži. Myslite na to, že niektoré elektronické zariadenia, ako napr. alarm, pamät palubných hodín a riadiace jednotky a pod. sa môžu pri demontáži batérie vypnúť a je nutné znova ich nastaviť. Preto je vhodné vopred sa uistiť o možných problémoch s podobnými zariadeniami v manuáli výrobcu automobilu.

Pri odpájaní platí, že prvý sa odpája záporný pól batérie (pri zapájaní platí opačný postup).

Rozmery autobatérie

Zmerajte výšku, šírku a dlžku autobatérie. Nájdite batériu s rovnakými, alebo najbližšími možnými rozmerovými parametrami, ak uchytenie batérie do vozidla umožňuje určitú mieru tolerancie jednotlivých rozmerov.

Určenie základných technických údajov autobatérie

Na starej autobatérii je častokrát uvedené konrétne číslo produktu. Pri výmene je možné postupovať tak, že sa pokúsite zohnať rovnaký typ, čo však nie je vždy možné, nakoľko batéria bola s veľkou pravdepodobnosťou vyrobená niekoľko rokov dozadu. Vtedy je možné vyhľadať napr. prostredníctvom internetu nastupujúcu produktovú radu a jej číslovanie.

Každopádne základné technické parametre ako kapacita batérie a štartovací prúd by sa mali zhodovať resp. môžu byť aj vyššie ako mala pôvodná autobatéria, ale nie príliš, nakoľko by to mohlo byť zbytočné a zaplatili by ste rádovo vyššiu cenu. Určite však nekupujte batériu s nižšími parametrami ako je doporučené výrobcom automobilu.

Napätie

Dnešné autobatérie pre väčsinu vozidiel štandardne poskytujú režim napätia 12 V. Ďalšie, ešte detailnejšie informácie o tejto téme nájdete v článku o porovnaní autobatérií na webovom portáli Arecenze.sk

Kapacita

Kapacita autobatérie je obyčajne určená v Ah (ampérhodinách) t.j. určuje koľko prúdu  je daná batérie schopná dodávať za určitý čas. Napr. 70 Ah kapacita hovorí, že daná autobatéria je schopná dodávať prúd 1 A 70 hodín resp. 70A po dobu jednej hodiny. Kapacita autobatérie je daná počtom olovených dosiek a elektrolytu toho ktorého výrobku a v skutočnosti je nižšia ako teoretická kapacita (skutočná kapacita verzus teoretická dosahuje zhruba 70%).

U benzínových motorov vystačíme s nižšou kapacitou batérie ako u dieselových, ktoré sú náročnejšie. Kapacitu volíme taktiež podľa podmienok používania vozidla. Ak bude autobatéria častejšie vystavená mrazom, volíme vyššiu kapacitu a opačne.

Štartovací prúd

Všeobecne platí, že čím viac elektronických systémov vozidlo obsahuje, tým vyššiu kapacitu volíme. Štartovací prúd určuje aký prúd je batéria schopná poskytnúť po dobu desiatich sekúnd trikrát za sebou, bez toho, aby napätie kleslo pod 7,5 V. Tento parameter je ovplyvnený počtom olovených článkov - čím viac článkov, tým lepší výsledok.

Mám pravú, alebo ľavú autobatériu?

Určenie typu (pravá, ľavá autobatéria) uskutočníme tak, že sa postavíme čelom k pólom batérie, aby sme ich mali bližšie smerom k tvári. Ak je kladný pól vpravo, jedná sa o pravú autobatériu a opačne, ak je kladný pól situovaný vľavo, je to ľavá autobatéria. Súčasným štandardom je pravý typ. Ľavý typ býva charakteristický pre ázijské značky vozidiel. Pri nesprávnom určení pólovania batérie hrozí najmä v prípade príliš krátkych káblov, nemožnosť montáže batérie.

Použité materiály a nutnosť údržby

Čo sa týka voľby materiálov použitých pri výrobe batérie, je potrebné uvedomiť si, že sa jedná o ďalší dôležitý parameter pri rozhodovaní o kúpe konkrétnej batérie. Na výber máme klasické materiály využívajúce prímes antimónu a modernejšie s prímesou vápnika. Pomer cena a výkon hovoria jednoznačne v prospech druhej - vápnikovej možnosti.

Na výber sú okrem toho autobatérie vyžadujúce údržbu, čiastočnú údržbu a bezúdržbové batérie. Rozdiel je v možnosti resp. nutnosti starostlivosti o batériu - dopĺňanie destilovanej vody a pod, pričom v poslednom prípade, nie je nutná a ani možná žiadna podobná údržba.

Niektoré batérie majú zabudovaný indikátor stavu nabitia, ktorý pokiaľ nesvieti, indikuje, že batériu je nutné vymeniť resp. nabiť. Všeobecne je problém dobitia, resp. výmeny aktuálny, keď klesne napätie pod 12 V.

HĽadanie vhodnej autobatérie cez internet

Pre daný typ auta ponúka množstvo webov jednoduchý spôsob vyhľadávania vhodných autobatérií podľa konkrétneho modelu a roku výroby. Pri využití tohto postupu, by malo byť jednoduché vybrat správnu batériu. Určite stojí za obetovaný čas porovnať ceny jednotlivých e-shopov. Významné rozdiely sú badateľné či už v základných cenách, cene doručenia, alebo dobe dodania.

Odporúčané weby