Súčasné trendy suburbanizácie, či kontraurbanizácie v západnej Európe sú logickým prejavom postmoderných preferencií obyvateľstva, ktoré po fáze materiálneho zabezpečenia vyhľadáva väčší životný priestor, čistejšie životné prostredie, prípadne kvalitnejšie ľudské vzťahy. Práve preto sa čoraz perspektívnejším odvetvím CR stáva vidiecky turizmus. Človek mestský dá pred týždňom strávenom v betónovej stavbe na preplnenej pláži prednosť pobytu v človekom menej pretvorenom prostredí, kde nájde kľud a harmóniu, ktorú hľadá.

Rumunsko je krajinou, ktorá má na poli agroturistiky veľký potenciál. Napriek ťažkej fáze centrálneho plánovania a premiestňovania vidieckeho obyvateľstva do neveľkých miest bez potrebnej infraštruktúry za Ceausescovej éry je veľká časť rumunského vidieka stále živá, zachovalá a autentická. Ceausescov plán z roku 1987 zrovnať so zemou 7000 dedín sa našťastie realizovať nestihol, a aj keď niekoľko desiatok vidieckych obcí prevažne z okolia Bukurešti a Ploješti ľahlo popolom, na vidieku stále žije takmer polovica rumunského obyvateľstva. V mnohých vidieckych oblastiach sa navyše zachoval tradičný živý folklór a bezpeňažná „alternatívna“ ekonomika naturálnej výmeny funguje takmer všade. Práve na európske pomery už neobvyklá autenticita rumunského vidieka z neho robí príťažlivú destináciu pre mestom unavených ľudí.

A objavila sa už iniciatíva, ktorá v záujme rozvoja a zachovania vidieckych oblastí túto skutočnosť už náležite využíva. ANTREC (Národná asociácia vidieckeho, ekologického a kultúrneho turizmu) je nezisková mimovládna organizácia, ktorá združuje prevádzkovateľov agroturistických objektov (penziónov a chalúp) po celom Rumunsku, udeľuje im akreditáciu, organizuje poznávacie výlety do okolia po kultúrnych pamiatkach a každoročne organizuje rôzne regionálne vidiecke festivaly. Hlavnými cieľmi ANTREC-u sú popri rozvoji agroturistiky aj zachovanie miestnej prírody a tradičnej kultúry. ANTREC je členom Európskej federácie vidieckeho turizmu Eurogites, v rámci ktorej spolupracuje s podobnými združeniami v zahraničí. Členstvo v tejto renomovanej federácií je zároveň garanciou kvality pre zahraničných návštevníkov, keďže každý prevádzkovateľ penziónu, ktorý sa chce stať členom ANTREC-u, musí spĺňať prísne normy. ANTREC pôsobí prostredníctvom 31 regionálnych pobočiek, má 3250 členov, viac ako 2500 penziónov a chalúp s viac ako 11 000 lôžkami po celom Rumunsku.

Treba povedať, že ubytovanie v penziónoch tejto siete aj vďaka garantovanej kvalite vôbec nie je lacné. Európskemu štandardu zodpovedajú európske ceny; za osobu a noc to klienta vyjde podľa kategórie (1 až 5 sedmokrásiek) od 6 až do 30 EUR, priemerná cena sa bežne pohybuje okolo 10 EUR. Za plnú penziu si majitelia navyše za osobu zapýtajú okolo 15 EUR, piknik 10 EUR, umelecký program 15 EUR, opekačku 8 EUR, alebo za autentický obed na salaši (bryndza, žinčica a podobne) 10 EUR.

ANTREC organizuje rôzne tréningové kurzy pre miestnych obyvateľov vedené expertami na služby a cestovný ruch. Miestni záujemcovia by mali získať požadované znalosti a zručnosti o súčasných požiadavkách a trendoch na poli vidieckeho turizmu, aby sa stali konkurencieschopnými, ale aj spoľahlivými a zodpovednými prevádzkovateľmi. Kurzy sa zameriavajú na tieto otázky: správa penziónu, manažment ľudských zdrojov, cieľový zákazník a jeho požiadavky, koncept TUR pre vidiecke oblasti, spôsoby prezentácie a reklamy, ochrana životného prostredia a otázka etiky vo vzťahu k vidieckemu turizmu.

Jednotlivé regionálne pobočky asociácie ponúkajú poznávacie výlety rôzneho charakteru, ako napríklad pozorovanie vtáctva v Dunajskej delte, vysokohorská turistika v Apusenských horách, či spoznávanie histórie, umenia a náboženstva Bukoviny. Takisto organizujú viaceré akcie a festivaly, ako Vidiecka slávnosť v Apusenských horách, Národný festival maľovania vajíčok v Suceave (obe v marci), Národný deň vidieckeho turizmu na hrade Bran pri Brašove na Kvetnú nedeľu, Ožinková slávnosť zberu úrody v Ampoite (júl), Letný jarmok v Moeciu pri Brašove (31. júl), Národný festival pstruhov v Ciocanesti pri Suceave, fotografická výstava Tradície a modernizmus v rumunskej architektúre v bukureštskom Múzeu dediny (obe august), Strihanie oviec a voľba najlepšieho pastiera opäť na hrade Bran (3. október) a Medzinárodný deň vidieckej ženy v Bihori (15. október). ANTREC sa takisto zapája do organizovania Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu v Bukurešti koncom októbra (www.antrec.ro).

ANTREC spolupracuje okrem iných mimovládnych inštitúcií aj s Národnou agentúrou pre horské oblasti, ktorá v roku 1992 v spolupráci s Ministerstvom cestovného ruchu navrhla nasledujúce kritériá pre určenie lokalít vhodných na rozvoj vidieckeho turizmu (Waack 2003):

1. pitoreskné a neznečistené prostredie
2. tradičná kultúra, architektúra, či remeslá
3. pestrý turistický potenciál
4. dobrá dostupnosť
5. miestne služby na adekvátnej úrovni
6. kvalifikovaní ľudia schopní iniciovať miestny turistický program

Tzv. „Zelená listina vidieckeho rozvoja“ z roku 1999 vypracovaná Ministerstvom poľnohospodárstva v rámci prípravy na program SAPARD predstavuje stratégiu vidieckeho rozvoja, inštitúcie, ktoré by mali na rozvoj dozerať a uvádza regióny s priaznivými a menej priaznivými podmienkami rozvoja vidieka. Vyčlenených bolo 10 regiónov, kde prevažujú priaznivé faktory rozvoja (ako Banát, horské oblasti Karpát, Bukurešť s okolím, Maramureš, južná časť čiernomorského pobrežia) a 11 regiónov, kde naopak prevažujú limitujúce faktory rozvoja (ako regióny v Moldavsku, Valašsku, či Dunajská delta) (Heller 2002).

Odporúčané weby