Na kvalitu fotogrametrickej snímky vplýva technická vyspelosť fotogrametrickej kamery, hlavne parametre objektívu, typ a výkonnosť uzávierky, druh a vlastnosti fotograf. vrstvy a atmosfericko-optické vlastnosti atmosféry.

Optické systémy

Objektívy sa skladajú z optických súčiastok vyhotovených z optického skla. Optické sklá sa a iné optické materiály vykazujú tzv. disperziu, farebný rozptyl indexu lomu, t.j. zmeny indexu lomu svetla v závislosti od vlnovej dĺžky svetla. Farebné chyby sú podmienené disperziou, chyby zobrazenia môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

 • chyby, ktoré vplývajú na ostrosť
 • chyby ktoré vplývajú na geometriu zobrazenia

K chybám prvej skupiny patria: sférická aberácia, chromatická aberácia, zakrivenie obrazového poľa a pod. Z hľadiska fotogrametrie sú dôležitejšie však chyby druhej skupiny (skreslenie), lebo narúšajú centrálnu projekciu.

Skreslenie objektívu spôsobuje, že šikmé svetelné kužele sú odchyľované odlišne ako svetelné kužele paraxiálneho priestoru, preto predmetový a snímkový fotogrametrický zväzok lúčov nie sú zhodné. Na skreslenie objektívu má vplyv aj clona objektívu, preto sa umiestňuje do stredu objektívu.

Fotogrametrický objektív je charakterizovaný parametrami:

 • ohnisková vzdialenosť
 • svetelnosť
 • rozlíšenie
 • zorné pole
 • skreslenie

Vplyv skreslenia možno pri fotogrametrickom vyhodnotení eliminovať:

 • opticky (napr. špeciálnou vybrúsenou sklennou doskou)
 • fotograficky
 • analyticky

Typy objektívov:

 • normálne
 • širokouhlé
 • nadširokouhlé

Odporúčané weby