Vhodné letecké snímky pre fotogrametriu by mali byť zosnímané v obdobiach bez snehu a bez vegetácie (jar,jeseň), a za priaznivého osvetlenia snímaného povrchu, aby nevznikali dlhé tiene. Počet vhodných snímkovacích dní je obmedzený, záleží od geografických pomerov a meteorologicko-klimatických podmienok. Oblačnosť bráni snímkovému letu, riasové oblaky však nerušia, dôležitá je priezračnosť spodných vrstiev atmosféry, ktorá môže byť znečistená.

Pre plánovanie snímkacieho letu je najdôležitejšia voľba mierky snímky, ktorá sa určuje podľa účelu použitia, podľa mierky vyhotovenej mapy. Záleží od nej presnosť fotogrametrického mapovania a hospodárnosť práce (čím väčšia mierka snímky, tým ich treba viac, dosahuje sa vysoká presnosť ale nízka hospodárnosť). Preto treba stanoviť optimálny pomer medzi mierkou snímky (ms) a mierkou mapy (mk).

Pred snímkovaním je dôležitý projekt snímového letu a výber vhodného lietadla, ktoré je na to prispôsobené. Snímkuje sa v pásoch, radové snímky sú navzájom pospájané pozdĺžnym prekrytom 60%; prekryt môže byť jednoduchý (20-30%) alebo stereoskopický (60%). V pásme stereoskopického prekrytu môžeme využiť výhody umelého stereoskopického videnia a merania v 3D. Preto ak potrebujeme vyhodnocovať len plošné útvary, tak stačí 1snímková fotogram. a jednoduchý 20-30% pozdĺžny prekryte.

Ak chceme 3D vyhodnocovať, potrebujeme 2snímkovú fotogram. a stereoskopický prekryt 60%. Pri snímkovaní územie pokryjeme potrebným počtom pásov, vzájomné pozdĺžne prekryty snímok v páse budú 60%, vzájomne priečny prekryt snímkových pásov bude 20-30%.

Parametre snímkovacieho letu: konštanta fotokamery, úžitkový snímkový formát, mierkové číslo mapy a snímky, koeficient hospodárnosti, pozdĺžny a priečny prekryt, vzdušná základnica, odstup snímkovacích pásov, prírastok plochy, počet snímk. pásov, výška letu, počet snímok, v páse, počet vlíc. bodov, plocha na snímke, atď.

Odporúčané weby