Ekosystém je komplex vzťahov na určitej časti zemského povrchu, medzi živočíchmi, rastlinami a neživým prostredím. Skladá sa z: slnko, organická hmota, primárni producenti, primárni konzumenti, sekundárni konzumenti, dekompozítori.

Rastliny majú funkciu primárnych producentov, živočíchy sa stávajú potom primárnymi konzumentami, odumreté rastliny a živ. sú potravou pre dekompozítorov.

Používanie umelých hnojív značne zasiahlo prírodné prostredie, podobne ochrana pred škodcami, používaním chemikálií (pesticídy). Dnes sa obmedzuje používanie týchto prvkov.

Ekologické poľnohopodárstvo - vyvážený agrosystém trvalého charakteru, ktorý je založený na miestnych a obnoviteľných zdrojoch (nepoužívajú sa pesticídy a umelé hnojivá).

Odporúčané weby