- Kostrowicki (T=s*(O/P)*c: 1. Nomádske pastierstvo; 2. Tradičné rotačné samozásobiteľské pastierstvo; 3. Tradičné intenzívne samozásobit. typy malých závodov; 4. Tradičné zmiešané typy malých závodov; 5. Tradičné polotržné; 6. tradičné poľnohosp. latifundií; 7. Plantážníctvo; 8. Tržná poľnohosp. malovýroba; 9. Poľnohosp. veľkostatky; 10. Tržné špec. poľnohosp.; 11. Rančerstvo; 12. Vysoko spriemyselnené poľnohosp.; 13. Poľnohosp. stred. a JV Európy a býv. ZSSR; 14. Poľnohop. býv. ZSSR – špecializované; 15. Poľnohosp. monokultúrne; 16. Intenzívne poľnohosp. str. a JV Európy; 17. Kolektívne poľn. s nadbytkom prac. síl; 18. Spriemyselnené poľnhosp. str. a JV Európy

- IGU používa v súčasnosti 4 zákl. typy poľnohosp. (na základe súhrnných kritérií o typológii): 1. tradičné; 2. vyspelé s trhovým poľnohospodárstvom; 3. poľnohospodárstvo s prechodom na trhovú ekonomiku; 4. poľnohospodárstvo s centrálnym plánovaním
Poľnohosp. sveta: -rastlinná výroba predstavuje 2/3 prod. svet. poľnohosp., RV: potraviny a krmoviny (90%), techn. plodiny, pochutiny;; -vo vyspelých krajinách okolo 50% poľ. prod., v rozvojových výrazne viac;; dominantné sú obilniny = podieľajú sa na hodnote RV 50-60%; mimoriadny je význam troch obilnín – ryža, pšenica, kukurica = predstavujú asi 80% zo svet. prod. obilnín; na svete je 5 hlavných obilníc: 1. JV Európa, Z Sibír, S Kazachstan; 2. S Amerika; 3. J Amerika; 4. Ázia, 5. Austrália; najvýznamnejšie postavenie má pšenica (Triticum Sativum-Vulgare)
- živočíšna výroba (ŽV) vznikla domestifikáciou divokých zvierat, vo vyspelých krajinách významným prvkom poľnohosp.; je efektívnejšia pri prepočte na 1 ha, nie je tak obmedzená prír. podmienkami ako RV; -ŽV dodáva najmä bielkoviny, ale i priem. suroviny (kože, vlnu, a pod.); -najväčší podiel má chov hov. dobytka; chov ošípaných zabezpečuje takmer 2/5 svet. spotreby mäsa;; -chov oviec - najmä na vlnu, Austrália, NZ, str. Ázia, Stredomorie

Odporúčané weby