Zdravie možno pokojne prirovnať k pravému bohatstvu. V čase vážnej choroby niesme schopní vykonávať takmer žiadnu činnosť. Zdravie je primárne potrebné pre každého z nás.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na základe výsledkov viacerých štúdií publikovala záver, že v dôseldku rozdielnej zdravotnej úrovne obyvateľstva existuje výrazne horší hospodársky rast v rozvojových krajinách. Bez dobrej zdravotnej úrvovne teda nie je možné vytvárať iné druhy bohatstva.

Pre udržanie dobrej úrovne zdravie je nutné dodržiavať základné zákony hygieny. Zahrnúť medzi ne možno kvalitnú stravu, pravidelné cvičenie, dostatočný spánok, pravidelnosť v režime dňa, čistotu, čerstvý vzduch, presnosť a psychickú pohodu. To sú hlavné podmienky pre udržanie dobrého zdravia.

Je nutné jesť zdravé jedlo a vyváženú stravu, ale taktiež mať k dispozícii zdroje kvalitnej pitnej vody. Každý deň je potrebné ráno a večer zacvičiť si, prípadne pri fyzicky aktívnom zamestnaní dopriať si relax. Človek by mal udržiavať istú mieru pravidelnosti v každodenných povinnostiach. Mal by sa udržiavať v čistote, na čerstvom, zdravom vzduchu, žiť v presvetlenom domove.

Dôležitá je aj istá dávka presnosti v bežných denných povinnostiach. Pokoj v duši je ďalšou základnou podmienkou pre dobré zdravie. To znamená, že je dôležité nepripúšťať si stres a obavy z nepodstatných vecí v živote. Prácu musí nasledovať dostatočný odpočinok. Zdraviu prospešné je skoro ráno vstávať a chodiť spávať večer, ak je to možné.

Výdavky na zdravotníctvo sú v súčasnosti považované za investície. Fyzické a duševné zdravie je dôležité pre celkové napredovanie spoločnosti a môže mať za následok vytvorenie konkurenčnej výhody celej krajiny v medzinárodnom kontexte.

Nezdravý životný štýl obyvateľstva núti jednotlivé krajiny vynakladať pomerne veľké zdroje na znovunadobúdanie zdravia formou rôznych druhov liečby.

Odporúčané weby