Chorobou (príp. ochorením) nazývame poruchu zdravia, ktorá negatívne ovplyvňuje výkon ľudského tela a je spojená s oslabením organizmu, jeho časti alebo orgánu. Každá choroba má špecifické prejavy a príznakym teda odborne symptómy). Štúdiom chorobných procesov sa zaoberá patológia.

Choroby poznáme:

 • dedičné (podmienené geneticky)
 • infekčné
 • detské
 • nehody a poranenia (podmienené vonkajším účinkom)
 • otravy, poleptania, popáleniny a pod.
 • degeneratívne ochorenia
 • autoimúnne choroby (resp. autoimunitné, imunitný systém bojuje so zdravými bunkami)
 • nádorové ochorenia
 • psychické choroby
 • sociálne choroby
 • civilizačné choroby
 • choroby z podvýživy a pod.

Závislosť je definovaná ako choroba, duševný stav spojený so silnou túžbou alebo potrebou opakovane robiť nejakú činnosť alebo aplikovať nejakú látku do svojho tela.

Dve hlavné skupiny závislostí:

 • drogové závislosti (toxikománia)
 • závisloti na činnostiach (návykové konanie)

Drogové závislosti rozslišujeme podľa typu užívanej dorgy:

 • alkoholo-barbiturátové (napr. Diazepam,  Xanax, Neurol a pod.)
 • amfetamínové
 • kanabisové
 • kokainové
 • halucinogénne (LSD, Mescalin)
 • opiátové
 • solvenciové (čuchanie toluénu, acetónu a pod.)
 • nikotinizmus
 • kofeinizmus

Uvedený zoznam vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia a prekvapivo v ňom nenájdeme alkoholizmus, resp. závislosť na alkohole, aj napriek skutočnosti, že alkohol je jednou z najčastejšie užívaných drog, naviac legálne dostupná. 

Závislosti na činnostiach sú rôznorodé, medzi najznámejšie patria:

 • gamblerstvo
 • kleptománia
 • erotománia
 • workoholizmus
 • internetová závislosť
 • závislosť na televízii
 • konanie pod vplyvom extrémistických skupín, sekt a pod.

Odporúčané weby