V súčasnosti sú používané prakticky tri druhy nízkotuhnúcich zmesí:

Prvý typ, zmes používaná na chladenie motorov konštruovaných prevažne na báze železných kovov obsahuje hlavné prísady 2-merkaptobenzentiazolát sodný a trietanolamín čiastočne vo forme fosforečnej soli popri iných prísadách zlepšujúcich úžitkové vlastnosti.

Druhý typ zmesí, ktoré sú vhodné pre motory na báze zliatin hliníka, obsahujú surovinovú zložku na zabránenie korózie, soli kyseliny kremičitej stabilizovanej proti vypadávaniu z roztokov zmesí, pričom obsahujú aj určitý podiel sodných solí monokarboxylových a dikarboxylových kyselín.

Tretí typ, zmes ktorá má univerzálne použitie, je koncipovaná na báze troch zložiek, ktoré dokážu splniť aj najnáročnejšie požiadavky, ktorými sú sodné soli derivátov benztriazolu, sodných solí monokarboxylových kyselín C8-C12 a α, ω-dikarboxylových kyselín vo forme dvojsodných solí. Podiel tretieho typu bude v budúcnosti narastať.

Použitá literatúra:

  • ÚPV SR. Nemrznúca zmes. Fančovič Karol. Fančovič Karol. Int. Cl.7 : C 10G 25/00, C10C 1/00. SR. Patentový spis, 204 451.
  • Ivana Farbiaková: Porovnanie parametrov určujúcich kvalitu nemrznúcich zmesí dostupných na domácom trhu, Trnavská univerzita v Trnave

Odporúčané weby