Matka Terézia bola aj napriek svojej skromnosti a úplnej podriadenosti Bohu jednou z najvýznamnejších a najznámejších osobností dejín 20.storočia. Fenoménom je to, že jej zásluhy nie sú za politické, kultúrne či hospodárske zásluhy, ale za pomoc najopustenejším a najbiednejším ľuďom na pokraji spoločnosti.

Hlbokú vieru a oddanosť Bohu jej vštepovali od malička rodičia, ktorí jej boli prvým príkladom nezištnej pomoci chudobným. Matka Terézia žila skromne a v službe druhým už v mladosti, čo ju formovalo pre jej celoživotné pôsobenie. Hlboká viera v Boha ju posúvala každý deň za hranice svojich síl a možností a dávala jej trpezlivosť v dosahovaní svojich cieľov. Jej život tvorili hlavne dve veci- práca a modlitba. Sestry nabádala, aby viac hovorili s Bohom a menej s ľuďmi. Často opakovala: „Cez chudobných môžeme vyjadrovať svoju skutočnú lásku voči Bohu“. Matka Terézia je jasným dôkazom toho, koľko dobra a lásky dokáže do tohto násilného sveta priniesť jeden obyčajný človek. Z malého dievčatka z Albánska vzišlo obrovské dobro a pomoc pre tento svet. Jej životnú cestu lásky nasledujú stovky ľudí z celého sveta a ich pôsobenie sa rozšírilo z chudobnej Indie aj do najchudobnejších častí New Yorku, Londýna, Austrálie, Latinskej Ameriky a na pápežovu prosbu aj do tôní Vatikánu.

Matka Terézia nechcela zmeniť svet, chcela len pomáhať núdznym. No zmenila ho. Priniesla doňho mnoho lásky, obety a služby tým najbiednejším. Túžila len pomáhať blížnym a byť kvapkou čistej vody, v ktorej žiari Božia láska. Verila, že keď takých ľudí bude viac, môže vzniknúť aj oceán, v ktorom bude prítomný Kristus. Všímať si máme nielen chudobných na ulici, ale hlavne chudobných na duši, ktorých stretávame každý deň. Matka Terézia hľadala Ježiša vo svojich blízkych: „Nehľadajte Ježiša v ďalekých krajoch, nie je tam. Je celkom blízko vás, je s vami. Len udržiavajte svetlo v lampe a budete ho stále vidieť. Dopĺňajte lampu stále tými drobnými kvapkami oleja lásky a uvidíte, aký sladký je Pán.“

Život Matky Terézie charakterizovala služba lásky k blížnemu. Posolstvom jej života bolo:

Život je príležitosť, chyť sa jej.
Život je krása, obdivuj ju.
Život je sen, urob ho realitou.
Život je výzva, prijmi ju.
Život je povinnosť, naplň ju.
Život je hra, hraj ju.
Život je zdroj, zachovaj ho.
Život je láska, užívaj z nej.
Život je tajomstvo, odhaľ ho.
Život je prísľub, naplň ho.
Život je smútok, prekonaj ho.
Život je hymnus, spievaj ho.“

Život tejto neobyčajnej ženy vyjadruje aj toto jej vyjadrenie: „Nedopustite, aby niekto, kto k vám príde, odchádzal bez toho, žeby nebol lepší a šťastnejší. Buďte živým prejavom Božej dobroty: Láskavosť vo vašej tvári; nežnosť vo vašich očiach; láska vo vašom úsmeve; vľúdnosť vo vašom pozdrave.“

Matka Terézia sa stala a ostane znakom prítomnosti Boha a Božej lásky v našom svete. Vedela prekročiť všetky hranice- národné, rasové, náboženské, kultúrne, generačné a konkrétnym spôsobom dokázať, že pre človeka, ktorý verí a miluje, nie je nič nemožné. Bola matkou trpiaceho sveta. Bola nad všetkými, aby sa stala a navždy ostala matkou.

Bez lásky život, práca, rodina, komunita, spoločnosť, všetko je nedokonalé a bez zmyslu, nejasné a zamračené, dočasné a provizórne, neisté a prázdne“.

Matka Terézia nechcela, aby sa napísala kniha o jej osobných veciach, ale požiadala, aby sa hovorilo o jej ľuďoch a jej práci. V ostatnej dobe vyšlo veľa publikácií o jej živote, tento článok však čerpal hlavne z knihy Matka Terézia Môj život a Matka Terézia Láska v činoch.

Aj keď celé svoje dielo Matka Terézia vykonávala skromne a v tichosti, neostalo nepovšimnuté. Nielen chorí, trpiaci, núdzni a opustení ľudia spozorovali jej dielo, ale tiež kresťanskí a verejní činitelia. Matka Terézia získala veľké množstvo ocenení, medzi inými aj Nobelovu cenu za mier v r.1979, Cenu mieru Jána XXIII. (1971) a mnoho ďalších . 15

Matka Terézia sa cítila nehodná prijať akúkoľvek cenu. Vždy ju prijala len pre Božiu slávu a to v mene chudákov. Prijímala ceny menom všetkých bratov a sestier, ktorí nepoznajú lásku, ktorí sú zabudnutí. A menom chudákov, ktorým pomáhala, ďakovala tým, ktorí jej cenu udelili

Budúcnosť nie je v našich rukách. Nemáme nijakú moc nad budúcnosťou. Dnes môžeme len konať.“ Matka Terézia žila pre dnešok, verila Bohu, že sa postará a On sa postaral.17

Modlitba Matky Terézie za pokoj:

Pane, ty vieš, že netolerujem zbrane.
Chcem byť tvojim nástrojom,
aby som svetu priniesla pokoj.
Pane môj, tam kde je pokoj,
nie je miesto pre zbrane.
Tam, kde panuje pokoj,
sa ľudia milujú tak, ako ich miluješ ty.
Pane, udeľ nám pokoj,
aby nebolo viacej miesta
a zmyslu pre zbrane
v našom, tak nádhernom svete.“

Matka Terézia zomrela 5.septembra 1997. Jej pohreb 13.9.1997 zjednotil celý svet v bolesti a láske. Bola a navždy ostane jednoduchou históriou a neobyčajnou zároveň, napísaná mocou viery a nadchnutím lásky. A to všetko preto, že kto verí a miluje, nikdy neumrie!

Použitá literatúra

  • BOMPIANI, MILAN. 2002. MATKA TERÉZIA Môj život. Trnava: Spolok sv.Vojtecha, 2002, s.192. ISBN: 80-7162-379-2.
  • DI LORENZO, M. 2005. Matka Tereza – zář lásky. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 43.
  • DOIG, D. 1999. Matka Terézia Život v láske. Bratislava: LÚČ, 1999, s.135. ISBN: 80-7114-266-2.
  • GJERGJI, L. 2008. Matka Terézia Láska v činoch. Spišská Nová Ves: SAC- pallotíni, 2008. 48s. ISBN 978-80-970035-3-1.
  • NĚMCOVÁ, D. 2002. Matka Tereza s Danou Němcovou. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 18.

Odporúčané weby