Pojem história pochádza z gréckeho slova ἱστορία, čo je možné preložiť ako "vedomosti získané skúmaním". História je pojem, ktorý zahŕňa rôzne spôsoby popisu minulých udalosti, na základe objavov, zberu, triedenia a prezentácie informácií súvisiacich s týmito udalosťami.

Pojem história je najčastejšie chápaný ako skúmanie dejín ľudskej spoločnosti a zahŕňa rovnomennú vedeckú disciplínu, kde sa historici venujú hľadaniu a vysvetĺovaniu historických faktov. Z takéhoto skúmanie neraz plynú rozpory v interpretácii minulých udalostí, no zároveň dochádza k využitiu získaných poznatkov v súčasnoti a do budúcnosti.

Základy modernej histórie položil v 5. storočí pred Kristom Herodotus - grécky učenec. Dnes sa história vyučuje ako predmed, ktorý je nezriedka súčasťou základného vzdelania.

Odporúčané weby