Celkove sú Dómovia skupinou, ktorá v dosiaľ neznámej dobe a z neznámych príčin emigrovala cez Pandžáb. Tento veľký pohyb nebol súvislý a organizovaný. Prebiehal v jednotlivých etapách po menších skupinách, ktoré však udržiavali medzi sebou kontakt. Títo ľudia, ktorých vyššia spoločnosť neprijala medzi seba, boli nútení stále ostávať na jej perifériách.

Vzhľadom na rómsky jazyk a iné prvky v prípade Dómov ide v jadre o potomkov domáceho stredoindického obyvateľstva, resp. niekoľkých jeho príbuzných kmeňov, ktoré žili nomádskym spôsobom života, živili sa darmi okolitej prírody, t. j. vykonávali koristný systém hospodárstva.

Silnejšie a vyspelejšie kmene im postupne začali tento spôsob života znemožňovať a ďalším vývojom ich začali včleňovať do najnižšej kasty, a to do rozličných jej tried, podľa toho, v ktorom zamestnaní sa uchytili. Veľká časť tejto skupiny sa zrejme postupne usadzovala, avšak tá časť, ktorá zotrvávala pri nomádskom, kočovnom spôsobe života, prechádzala z miesta na miesto čiastočne preto, že na usadlý spôsob života nebola ešte zvyknutá a čiastočne hľadala znesiteľnejšie, voľnejšie podmienky života.

Na proces usadzovania sa jednotlivých skupín významne vplýval aj spôsob obživy. Kým niektoré remeslá charakterom potrebných surovín, ako aj množstvom odbytu umožňovali alebo si priamo vyžadovali usadlý spôsob života, pre iné remeslá a spôsoby obživy bol zase vhodnejší nomádsky alebo polonomádsky spôsob života. K takýmto vnútorným podmienkam pohybu sa často pridávali vonkajšie podmienky, a to vojnové vpády, epidémie, hladomory a pod.

Termín prichádzajúci do úvahy v súvislosti s odchodom Rómov z Indie uvádzajú niektorí autori na základe jazykovedného rozboru do 9. až 11. Storočia. Podľa Matloviča 2005 boli príčinou odchodu Rómov z Indie pravdepodobne turecké invázie a šírenie islamu pod vedením Mohameda z Ghazny. Iní autori zdôrazňujú skôr hospodárske dôvody. Niektoré skupiny hľadali nové voľné priestory, ktoré by im boli schopné poskytnúť základnú obživu. Vyspelejšie skupiny hľadali obyvateľstvo ochotné vymieňať alebo zaplatiť ponúkaný tovar, napr. remeselnícke výrobky alebo rôzne úkony, ako liečenie ľudí a dobytka, veštenie, hudbu a pod.. V konečnom dôsledku sa však o príčinách migrácie môžeme len dohadovať, mohol to byť hladomor, snáď vojna.

Odporúčané weby