Únik moču v tehotenstve alebo po pôrode môže postihnúť ktorúkoľvek ženu. Spočiatku sa môže prejavovať iba častejším močením, no s postupujúcim tehotenstvom môže byť pre ženu problém už aj zakašľanie, kýchnutie, smiech či prudší pohyb. Známe Kegelove cviky prvýkrát opísal americký gynekológ Arnold Kegel, ktorý aplikoval princíp obnovy funkcie izolovaných skupín svalov na svaly panvového dna. Cieľom Kegelových cvikov je liečba stresovej inkontinencie u žien počas tehotenstva alebo po pôrode.

Zmeny v ženskom tele v priebehu gravidity

V období tehotenstva ženské telo prechádza mnohými zmenami. Niektoré z nich sú hormonálne, iné anatomické. Rastúca maternica spôsobuje zvýšený tlak na močový mechúr, čo vedie k častejšiemu nutkaniu na močenie. Neskôr, pri samotnom pôrode, čelia svaly panvového dna veľkej záťaži. Približne tretina žien trpí preto v tehotenstve a po pôrode tzv. stresovou inkontinenciou. Silný tlak na močový mechúr zmenšuje jeho kapacitu a svaly panvového dna sa zase stávajú jemnejšími a menej pevnými, aby mohol byť pôrod jednoduchší.

Práve doktor Kegel dal do súvislosti tehotenstvo, pôrod a problémy panvového dna vedúce k strate pružnosti vagíny, poklesnutiu panvových orgánov, stresovej inkontinencii a v neposlednom rade tiež k narušeniu sexuálneho fungovania. Navrhol preto program na precvičenie svalov, nazývame ho rovnomenne Kegelove cviky, ktorý zahŕňal niekoľko dôležitých princípov.

Veľký význam má pochopenie anatómie a funkcie panvy a zapájanie správnych svalov pri cvičení. Obnova zdravia oblasti malej panvy prostredníctvom cvičení je dôkazom schopnosti tela prispôsobiť sa tlakom a odporom, ktoré sú naň vyvíjané. Pravidelným cvičením je možné u žien predísť aj neskorším problémom, ktoré prichádzajú v súvislosti so starobou.

Cvičenie v tehotenstve, Kegelove cviky

Pohybová aktivita v tehotenstve ovplyvňuje telesnú aj duševnú pohodu ženy. Pokiaľ má tehotenstvo prirodzený zdravý priebeh, nepredstavuje žiadnu výraznú prekážku v samotnom cvičení. Cviky na panvové dno riešia problém so sexuálnym životom, ale tiež problémom s chrbticou, vylučovaním stolice, poklesom orgánov v malej panve a vzniku hemoroidov a trhlín pri pôrode.

Cviky zlepšujú prekrvenie vo vaginálnej aj rektálnej oblasti. Pri cvikoch zameraných na oblasť panvového dna je dôležité poznanie vlastného tela a prispôsobenie cvičenia konkrétnemu zdravotnému stavu, keďže po pôrode i s pribúdajúcim vekom je u každej ženy iný.

Kedy je vhodné začať s cvičením?

S cvičením je vhodné začať čo najskôr, aby svaly boli pripravené a eliminovalo sa riziko problémov s únikom moču a uľahčil sa samotný pôrod. Po pôrode je možné začať s cvičením už v období šestonedelia, keď už hrádza nie je bolestivá a v tele ženy sa uvoľňuje hormón oxytocín, ktorý pomáha sťahovať svalovinu maternice do pôvodnej podoby. Práve preto je práca s panvovým svalstvom najúčinnejšia v tomto období a svalstvo je možné dostať do takmer pôvodného stavu.

Ako cvičiť Kegelove cviky?

Podstata Kegelových cvikov spočíva v sťahovaní svalov panvového dna, teda pošvy, konečníka a močového mechúra. Na začiatku je potrebné rozpoznať svaly, ktoré sa budú pri cvičení zapájať. Ide o svaly zvieračov. Pokiaľ sa zaťahujú správne, cítite pod panvou pohyb svalstva smerom nahor.

Brušné, stehenné ani sedacie svaly nie sú svalmi panvového dna. Zadržiavanie svalov pri plnom mechúre sa neodporúča, ale počas bežnej potreby neuškodí trénovanie zadržiavania prúdu moču na pár sekúnd. Sťahovanie svalov by malo trvať asi 6 až 8 sekúnd s niekoľkými opakovaniami, a to viackrát za deň. Kegelove cviky možno cvičiť nielen pri malej potrebe, ale kedykoľvek počas dňa je možné simulovať zadržiavanie svalov tak, ako by ste boli práve na toalete a močili.

Najlepšie je cvičiť pravidelne. Výhodou cvičenia, ktoré spočíva v sťahovaní pošvových svalov, je to, že ho môžete robiť kedykoľvek a nikto nebude nič vedieť. Iné varianty cvičenia sú vhodné na cvičenie na podložke. Tie najľahšie cviky sa robia v polohe ležmo na chrbte dvíhaním panvy a zapájaním sedacích svalov, prípadne v polohe mačacieho chrbta. V jednotlivých polohách sa sťahuje pošva, konečník a močový mechúr, po niekoľkých sekundách sa svaly uvoľňujú.

Dôležité je tiež dýchanie, k výdychu dochádza vo fáze uvoľnenia. Kegelove cviky je možné cvičiť viacerými spôsobmi, stupňovitým sťahovaním svalov až na maximum, vyššie opísanými cvikmi na výdrž alebo vykleňovacími cvikmi (zatlačenie, aby sa svaly čo najviac vyklenuli, následné stiahnutie). Najlepšie je cvičiť pravidelne každý deň, cviky nie sú nijako náročné.

Otvorená komunikácia so ženským lekárom je veľmi prínosná

Tehotným ženám sa vždy odporúča konzultovať vhodnosť fyzického pohybu a cvičení na posilnenie panvového dna so svojím gynekológom. Vo všeobecnosti sú pre tehotné ženy vhodné cvičenia v nízkej intenzite a ak ide o pohyb, ktorý žena praktizovala aj pred otehotnením, nie je dôvod prečo si neudržiavať dobrú kondíciu i naďalej.

V súvislosti s inkontinenciou má pre každú ženu určite význam venovať sa svalom panvového dna nielen v tehotenstve a po pôrode, ale počas celého života. Inkontinencia a problémy v intímnej oblasti by nemali byť tabu. Základom je dôverná komunikácia so ženským lekárom, ktorý dokáže navyše odporučiť aj vhodné zdravotné pomôcky na eliminovanie problému.

Odporúčané weby