Medicína je veda o chorobných stavoch (chorobách) ľudského tela a ich liečbe, o ochrane a prevencii, zlepšovaní fyzického a duševného zdravia jedinca i celej populácie.

Medicína predstavuje diagnózu, liečbu a prevenciu ochorení. Možno si pod tým predstaviť rad postupov zdravotnej starostlivosti, ktorý slúži nielen na prinavrátenie zdravia, ale aj na jeho udržanie rovnako ako predchádzanie jednotlivým chorobám.

Medicínu delíme na:

  • klinickú - jej cieľom je starostlivosť o pacientov v nemocnichach, na klinikách a v ordináciach, v rámci ktorej pôsobia lekári a sestry a ďalší pomocný zdravotícky personál
  • vedeckú - skúma problematiku ľudského organizmu, jeho vlastnosti a stavy, venuje sa tiež vývoju nových liekov a lekárskych postupov

Z hľadiska špecializácie poznáme medicínske odbory a špeclializácie:

  • Teoretické (preklinické) obory - anatómia, biofyzika, biochémia, farmakológia, fyziológia, histológia, embryológia a patologická fyziológia
  • Chirurgické odbory - gynekológia, oftalmológia, ORL, ortopédia, urológia
  • Interné odbory (vnútorné lekárstvo) - angiológia, detské lekárstvo, endokrinológia, geriatria, hematológia, imunológia, kardiológia, nefrológia, onkológia, tuberkulóza a respiračné choroby
  • Ďalšie odbory - dermatológia, epidemiológia, lekárska informatika, mikrobiológia, patológia, prvá pomoc, rádiológia, rehabilitačné lekárstvo, sexuológia, stomatológia, venerológia

Odporúčané weby