Lekárske povolanie bolo vždy považované za jednu z najušľachtilejších profesií na celom svete. Zdravotné sestry, ktoré boli na mnohých miestach úctivo a láskyplne oslovené ako „sestra“, sú hodné veľkého rešpektu,  ktorý si lekárske povolanie právom zaslúži. Stereotypné obrazy zdravotníckeho personálu, na ktorých vidíme zdravotné sestry, ktoré pestujú ubolených pacientov, v bielom čistom plášti má oveľa hlbší význam než si ľudia v dnešnom svete uvedomujú. Vzhľadom na to, že zdravotné sestry nenosili vždy biele oblečenie, klasifikované ako ošetrovateľský/pracovný odev, prekvapuje množstvo študentov na zdravotných stredných školách či študentov na vysokých školách medicíny.

Isaac Bashevis Singer

Známy spisovateľ , ktorý napísal viac ako  18 románov, 14 detských kníh, množstvo pamätí, esejí a článkov. Preslávil sa najmä ako spisovateľ poviedok, ktoré boli publikované vo viac ako stovkách zbierok.V roku 1978 mu bola udelená Nobelova cena za literatúru, tvrdí, že :“ That the clothes we wear do hold considerable power and sway„.

Hippokrates alebo Hippokratés (z Kósu alebo z Kóu) ( asi 460 pred Kr. - † 370 pred Kr.)

Bol antický Grék považovaný za jedného z najvýznamnejších lekárov všetkých čias, ktorý položil základy niekoľkých odborov medicíny. Bol najvýznamnejším predstaviteľom tzv. Kósskej školy a dodnes je považovaný za Otca modernej medicíny. Odmietol povery a primitívnu liečiteľskú mágiu a položil základy medicíny ako vedeckého odboru. Odborníci na históriu tvrdia ,že fakty o jeho živote, ktoré poznáme dnes , nie sú pravdivé a podložené faktami. Okolo 60 lekárskych spisov, ktoré boli nájdené po jeho smrti , nebolo ním podpísaných. Dokonca aj známa Hippokratova prísaha sa pripisuje niektorému z jeho žiakov, ale jej postoje mohli mať korene aj v učení pytagorejcov.

Hippocrates, radil  o štandardoch profesionálneho obrazu, ktoré by mali lekári spĺňať:  “be clean in person, well dressed, and anointed with sweet-smelling unguents.”Pred dvesto rokmi lekári nenosili formálny odev pri všetkých klinických zákrokoch, vrátane chirurgického zákroku, pretože netušili, že ich oblečenie môže prenášať infekciu.

Louis Pasteur (1822 - 1895) , (narodený 27. decembra 1822, Dole, Francúzsko - zomrel 28. septembra 1895, Saint-Cloud), francúzsky chemik a mikrobiolog, ktorý bol jedným z najvýznamnejších zakladateľov lekárskej mikrobiológie. Je priekopníkom v štúdiu molekulárnej asymetrie,  zistili, že mikroorganizmy spôsobujú fermentáciu a ochorenie.Objavil proces pasterizácie, zachránil priemysel piva, vína a hodvábu vo Francúzsku. Vyvinul vakcíny proti antraxu a besnote. Demonštrácia mikroorganizmov, priniesla revolúciu v spôsobe, akým ľudia mysleli na infekciu, a pripravila pôdu pre Listerov koncept antisepsy, ktorý formoval náš moderný prístup ku kontrole infekcií a zabráneniu jej šírenia. Jeho meno sa stalo základom slova pre domácnosť - pasterizované.

Joseph Lister (1827- 1912 ): Otec modernej chirurgie

Bol pozoruhodný britský chirurg, ktorý sa stal priekopníkom princípov antisepsy. Vyvinul antiseptický prístup, čím výrazne znížil vysokú úmrtnosť chirurgických pacientov v dôsledku infekcií. Až 80% prípadoch všetkých operácií viedlo k infekcii, napriek tomu mnohí ľudia odmietli prijať skutočnosť o tom aká je infekcia nebezpečná a že existuje riešenie , verili, že úmrtia boli náhodné. Kládol dôraz na čistotu a postupne zavádzal  čistotu a sterilizáciu pri chirurgických zákrokoch. Hĺbkové čistenie s dezinfekciou rúk , sterilizáciu chirurgických nástrojov . V roku 1867 Lister uverejnil svoj článok „O antiseptickom princípe v praxi chirurgie“ v British Medical Journal, ktorý je považovaný za jeden z  historických míľnikov v medicíne.

Lister napriek všetkým znalostiam a opatreniam za ktoré vo svojej praxi bojoval a ktoré zavádzal  v medicíne, nepovažoval oblečenie za zdroj infekcie a naďalej pokračoval formálnom oblečení.

Sir William Macewen CB, DSc, DCL, MD, FRS (1848-1924)

William Macewen sa narodil v blízkosti prístavu Bannatyne na ostrove Bute v Škótsku v roku 1848. Vyštudoval medicínu na univerzite v Glasgowe, kde získal titul MB, CM v roku 1869 a jeho MD v roku 1972. Počas svojho štúdia, pracoval  pod vedením Josepha Listera. Stal sa členom Fakulty lekárov a chirurgov v Glasgowe (1874).

Vyvinul antiseptický prístup. Mac Ewen sa stal jedným z najinovatívnejších chirurgov svojej doby. Jeho vedomosti, ktoré zaviedol do  chirurgickej techniky, pomohli k výraznému zlepšeniu zotavenia sa pacientov. Ako prvý lekár za pomoci inžinierov a pracovníkov blízkych lodeníc Clydeside navrhol umelú končatinu Erskine. Vyškolil tím tvorcov modelov, aby ich vyrobili pre nemocnicu. Tým zachránil tisícky vojakov , ktorí stratili končatiny počas prvej svetovej vojny. Je zodpovedný za zavedenie sterilného chirurgického plášťa. Biele plášte sa objavili na oddeleniach a na klinikách počas 20. storočia a sú ikonickým symbolom lekárskej profesie dodnes.

Ošetrovateľská uniforma v priebehu rokov prešla mnohými zmenami, čo často odrážalo aj  zásadný pokrok v lekárskej profesii. Kým sa neobjavili škrabance, tieto uniformy mali jednu konštantu: „boli takmer vždy biele.“ Biely plášť nie je len najznámejším univerzálnym symbolom lekárskej profesie, ale je tiež považovaný za odev, ktorý symbolizuje čistotu a ctí si tradíciu „doktorov“ a je základným kameňom ich profesionality. Biela farba predstavovala symbol čistoty a oddanosti „neškodiť“ a znakom dôvery, viery a nádeje pre pacientov.

Rok 1800

Ošetrovateľstvo v týchto rokoch nebolo klasifikované ako povolanie.  V skutočnosti bolo často ponechané na ženy, ktoré boli z nižšej sociálnej vrstvy alebo roľníčky či roľníci, ktorý sa starali o chorých alebo zranených. Mníšky sa stávali sestričkami, ktoré poznáme dnes, boli zodpovedné za starostlivosť o chorých. Uniformy pre ženy , v tomto období boli veľmi podobné uniforme , ktorú nosia mníšky. Ošetrovateľky, prebrali tie isté postupy, ktoré používali mníšky. Frázy ako „sestra“ sa dnes bežne používajú a sú zakorenené v čase, keď mníšky zohrali úlohu sestry.

Rok 1816

Francúzsky fyzik a lekár René Laënnec vymyslel prvý stetoskop, ktorý  bol z papiera keď použil dlhý zavinutý papier k prenosu zvuku z hrudníka pacienta do svojho ucha. Akustické vlastnosti trubice, ktoré Laënnec vytvoril, výrazne zlepšili jeho schopnosť počuť zvuky sprevádzané činnosťou srdca a pľúc. Za prvý „stetoskop“ môžeme teda považovať zrolovanú rolku papiera.

O cca štvrťstoročie neskôr George P. Camman z New Yorku vyvinul prvý fonendoskop zo zvukovodom do každého ucha. Tento design sa len s pár zmenami používal viac ako ďalších sto rokov.

David Littmann, profesor na Harvard Medical School, celosvetovo uznávaný kardiológ a autorita v elektrokardiografii. Patentoval nový revolučný fonendoskop z výrazne zlepšeným akustickým výkonom, po niekoľkých inováciách sa používa dodnes. Elektronické fonendoskopy Littmann našli dokonca využitie vo vesmíre. Ich vysoká citlivosť v kombinácií so špeciálnym telemedicínskym softwerom a technológiou Bluetooth umožnila lekárom na diaľku počúvať tlkot srdca kozmonautov v medzinárodnej vesmírnej stanici

1854 – Florence Nightingale

Florence Nightingale je známa svojou ošetrovateľskou prácou počas krymskej vojny (1854 - 56). Zmenila pojem ošetrovateľstva na vysoko kvalifikovanú a rešpektovanú lekársku profesiu s veľmi dôležitými povinnosťami. Požadovala riadne školenie, profesionalitu a lepšie hygienické postupy. Vytvorila aj prvú rozpoznateľnú ošetrovateľskú uniformu. Dlhé šaty s dlhými rukávmi a zásterami mali chrániť sestry pred chorobami. (Zaujímavý fakt: šaty mali chrániť pred „horúčkou“,  sestry nemali na sebe masky ani rukavice.) V roku 1860 sa v nemocnici St Thomas's v Londýne otvorila škola pre sestry Nightingale. To znamenalo, že ošetrovateľstvo bolo prvýkrát považované za povolanie a nosila sa uniforma, ktorá bola ešte podobná oblečeniu mníšky, mala dĺžku členku a klobúk.

V roku 1948 bola založená Národná zdravotná služba a ošetrovateľské uniformy sa začali rozvíjať s množstvom nových štýlov.

Krátke rukávy, ktoré boli predtým neprípustné a ramenné plášte začali nosiť všetky zdravotné sestry. Klobúky, boli nahradené čiapkami. Až do druhej svetovej vojny boli nosené  kratšie ošetrovateľské šaty a rukávy. Éra bola poznačená vojnou,  pretože bol nastavený šetriaci režim, preto sa na odevy nemíňalo veľa materiálu.  Šetrenie materiálu a mobilita – tieto dva faktory silno ovplyvňovali výrobu pracovných odevov.

V roku 1960 nastáva prelomové obdobie , muži začali pracovať ako zdravotné sestry. Muži ako dobrovoľníci, ktorí pomáhali pri ošetrovaní ranených , boli už dávno predtým, no nebolo to nikdy zdokumentované a presne klasifikované , čiastočne kvôli problémom s názvoslovím používaným na opis mužov v ošetrovateľských úlohách. Aktívne zapojenie mužov do ošetrovateľstva na konci 19. storočia zmenila Nightingale a jej učenci. Najslávnejší z nich bol básnik Walt Whitman, ako prvý  zanechal osobnú správu o starostlivosti o chorých počas občianskej vojny z mužského hľadiska: dve zbierky básní, Drum-taps (1865) a Sequel of Drum-taps (1865-6) a memoár, Dni vzorov v Amerike (1887). U mužov bola uniforma jednoduchšia ,tvorila ju biela bunda , (tričko s dlhým rukávom, biely plášť košeľového typu) , ktorá mala stojačik pri krku muža.

Rok 1970 Uniforma sestier sa výrazne nemenila. Biely klobúk s ostrou špičkou  dokonale postavený na vrchole hlavy sa stal súčasťou vyhlásenia o ošetrovateľskej uniforme až do 20 storočia. Sestričky si nemuseli strihať vlasy, tvar a prúžky , ktoré zdobili takýto klobúčik boli prejavom dôstojnosti, oddanosť, pýchy a veku sestier. V polovici 80 rokov , sa čiapky z módy vytratili a to najmä z praktických dôvodov. Čiapky sestrám padali z hlavy počas služby , kedy to nebolo s hygienických dôvod prípustné, (toalety a iné nehygienické miesta) a stali sa viac záťažou ako prínosom.

1980 až po súčasnosť “Zlatý vek ošetrovateľstva“ skončil a sním aj prísne jednotné pravidlá.  Nepohodlné oblečenie nahradil , pohodlnejší ležérnejší štýl. Zdravotné sestry majú dovolené nosiť šperky a make-up, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch zakázané. Ošetrovateľské uniformy sa stali celkovo príležitostnejšie. V materiáloch pracovných odevov prevláda najmä bavlna a strečové materiály.  Pohodlné a moderné strihy oblečenia a široký výber farieb, dnes už môžeme nájsť v množstve špecializovaných obchodoch a e-shopoch.  V dámskej kolekcií zdravotníckeho oblečenia je charakteristický uvoľnený, ležérny, športovo-elegantný vzhľad, ktorý pôsobí žensky. Mužská kolekcia zdravotníckeho oblečenia sa vyznačuje športovou ležérnosťou a pohodlným strihom. Jednotlivé kusy zdravotníckych odevov je možné rôzne kombinovať dokonca aj s farebným fonendoskopom, ktorý sa stal rovnako doplnkom k  pracovnému outfitu.

Dnes je oveľa ťažšie rozoznať rozdiel medzi zdravotnými sestrami, asistentmi, technikmi a inými zamestnancami. Sue Tobin, CPCC, MM. Povedala: „Aj keď uniformy samy o sebe z nás nevytvárajú profesionálov, ale pomáhajú nám , vyniknúť a umožňujú nám lepšie robiť to, čo robíme najlepšie: liečiť, učiť, podporovať, upokojovať, a zachraňovať životy.“

Odporúčané weby