V dnešnom svete si život bez skla nedokážeme predstaviť. Človek potrebuje nápojové sklo, zrkadlá, žiarovkové banky, okuliare, šošovky do fotoaparátov. Sklo vpúšťa do bytu svetlo, moderné dopravné prostriedky potrebujú bezpečnostné sklá, vedec zasa laboratórne náradia. Sklo sa v minulosti používalo len na výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov.

No v súčasnosti sa pre svoje výborné vlastnosti uplatňuje sklo aj v stavebníctve, v chemickom, v elektrotechnickom a v textilnom priemysle. Vyrábajú sa z neho celé aparatúry, potrubia, tehly i tkaniny. Zo širokého sortimentu výrobkov sklárskeho priemyslu sa v predajniach ponúkajú úžitkové a dekoratívne sklo.

Úžitkové sklo spĺňa predovšetkým požiadavky účelnosti, ale vyhovuje aj estetickým požiadavkám. Dekoratívne sklo má v prvom rade estetickú funkciu. Úžitkové sklo môžeme rozdeliť do piatich skupín, a to: stolné sklo, varné sklo, obalové sklo, osvetľovacie sklo a zrkadlá.

Z odvetví ľahkého priemyslu má najlepšiu východiskovú základňu pre rozvoj v budúcom období práve sklársky priemysel. Najväčšie subjekty tohto odvetvia už v súčasnosti intenzívne pracujú na nafázovaní sa na globalizačné procesy sklárskeho priemyslu vo svete.

Zo zhodnotenia vývoja tohto odvetvia vo svete a posúdenia jeho rozvojových trendov vyplýva, že v najbližšom období nebude sklársky priemysel zásadne meniť svoju výrobkovú štruktúru. Rozhodujúce rozvojové a modernizačné programy, ktoré zabezpečia i v budúcnosti ďalšie intenzívne napredovanie tohto odvetvia sú preto zamerané na:

  • zavedenie najprogresívnejších technológií výroby sklenených vlákien a výrobkov z nich
  • modernizáciu výroby úžitkového sódnodraselného a olovnatého obalového a technického skla
  • modernizáciu výroby tepelnoizolačných materiálov
  • úsporu spotreby energií
  • znižovanie dovoznej náročnosti výroby.

Realizáciou uvedených modernizačných programov sa vytvoria pre budúcnosť všetky podmienky k tomu, aby toto odvetvie fungovalo ako ekonomicky prosperujúci celok.

Sklársky priemysel na Slovesnku sa sústredil na miestach s vhodnou polohou, či už v blízkosti miest výskytu potrebných surovín alebo miest spotreby skla. Dal by sa nazvať aj tradičným priemyslom, keďže má na Slovensku už vyše storočnú tradíciu. Sklárne sú v: Zlatne, Kokave nad Rimavicou, Poltári, Nemšovej, Katarínskej Hute, Málinci, Utekáči, Lednických Rovniach a Bratislave, sklené vlákna sa vyrábajú v Trnave, izolačné sklo v Nitre, dekorované sklov Snine a technické sklo v Novej Bani. V Medzilaborciach sa vyrábajú lustre z brúseného skla, svietidlá a krištáľ.

Odporúčané weby