Nachádza sa v bradlovom útvare Haligovských skál. Jaskyňa Aksamitka bola v roku 1976 vyhlásená za chránený prírodný výtvor a od roku 1996 je zaradená medzi národné prírodné pamiatky.

Leží v nadmorskej výške 750 m a považujeme ju za typickú krasovú jaskyňu.

Na jej vzniku sa výrazne podielala voda, ktorá presakovala dovnútra krasového masívu. Jaskyňu charakterizujú chodby a rútivé a balvanité dómy.

Kvapľovú výzdobu poškodzovali a ničili generácie obyvateľov obce a návštevníkov. Priaznivé mikroklimatické pomery jaskyne poskytujú vhodné prostredie rôznym druhom netopierov.

Kvôli ochrane jaskyne a zachovaniu jej hodnôt je Aksamitka verejnosti neprístupná.

Odporúčané weby