Obdobie 145 rokov, od roku 1800 do roku 1945 (v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a vo Francúzsku), resp. do roku 1960 (v ďalších európskych krajinách), možno opísať ako čas, ktorému dominovala „rovnakosť” ako pocit „zostávania medzi svojimi, teda ľuďmi z rovnakého kontinentu”. Tento pocit zásadne ovplyvnil chápanie migrácie v Európe. Dovtedajšia emigrácia z Európy bola bežná a imigrácia prebiehala predovšetkým v rámci Európy.

V období 1820 – 1940 sa z Európy vysťahovalo asi 55 až 60 miliónov obyvateľov a do roku 1960 približne 70 miliónov. Z nich najväčšia časť smerovala do oblasti Nového Sveta a to približne dve tretiny do Severnej Ameriky (45 mil.), štvrtina do Južnej Ameriky (18 mil.), desatina do Austrálie a na Nový Zéland, do Strednej Ameriky a Južnej Afriky (7 mil.). Ani tento vysoký počet nespôsobil vyššiu akceptáciu migrácie v samotnej Európe, ktorá nepatrila ku kontinentu imigrantov. Naopak, posilňovali sa rôzne „národné” a „neprisťahovalecké” sociálno-kultúrne identity Európy.

Medzi rokmi 1920 a 1940 resp. 1960 sa toto obdobie zavŕšilo lokalizovanými, predovšetkým vnútroeurópskymi migráciami. Migrácia sa zameriavala na oblasti s ťažkým, uhoľným a oceliarskym priemyslom. Zahraniční robotníci – pre toto obdobie je správne pomenovanie hosťujúci robotníci (gastarbeiteri) – tam bežne zostávali zvyšok svojho života a vytvárali rodiny, ktoré sa postupne stali „miestnymi”. Imigrácia vlastne neexistovala mimo miest priemyselných základní. Médiá a možnosti presunu – mobilita – výrazne ovplyvňujúce migráciu, boli stále na nízkej úrovni.

Koniec druhej svetovej vojny priniesol so sebou náhle presuny ľudí. Vo východnej Európe dochádzalo k vysídľovaniu Nemcov. Odhaduje sa že z bývalých východných oblastí Nemeckej ríše a z oblastí nemeckých menšín patriacich Poľsku, Československu a Sovietskemu zväzu odišlo okolo 12,5 milióna utečencov a vyhnancov do obidvoch nemeckých štátov. Ďalších 500 000 utečencov a vyhnancov žilo v Rakúsku a iných štátoch. Približne 2 mil. Nemcov svoj útek či vyhnanie neprežilo. Taktiež dochádzalo k výmene obyvateľstva medzi Poľskom a ZSSR, ale aj k vzájomnej výmene medzi Slovenskom a Maďarskom.

Odporúčané weby