Do začiatku 20. storočia Mexiko poskytovalo len malé percento imigrantov. Mexická revolúcia v roku 1910 však vyhnala viacero ľudí na sever. Americká ekonomická depresia v roku 30. rokoch 20. storočia spôsobila veľkú nezamestnanosť. Zvýšil sa tak tlak na vyhostenie mexických pracovníkov a vláda dokonca prijala rôzne programy a opatrenia, ktoré tomu mali napomôcť. Niektorí Mexičania sa tak ochotne vzdali práce a odišli dobrovoľne, niektorí však boli násilne deportovaní do vlasti.

Kvôli nedostatku pracovných miest počas druhej svetovej vojny Spojené štáty spustili program „bracero1“. Toto umožnilo Mexičanom znovu pracovať v Štátoch, hlavne na farmách a iných pomocných prácach. Program sa skončil v roku 1964. V jeho vrchole (1959) prišlo do USA 450 000 braceros. Tieto migračné toky v podobnom objeme pokračujú dodnes. Mexiko poslalo ďaleko najviac zákonných prisťahovalcov do Spojených Štátov, než akákoľvek iná krajina.

Celkovo sa v období 1965 – 2000 prisťahovalo do USA 23 miliónov imigrantov, väčšina z nich z krajín Latinskej Ameriky a Ázie. Zmena v zložení prisťahovalcov predostrela otázku asimilácie, predovšetkým Hispáncov a najmä mexických prisťahovalcov. Mexické prisťahovalectvo sa po roku 1965 rýchlo a stabilne zvyšovalo. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia emigrovalo do USA 640 000 Mexičanov, v osemdesiatych rokoch 1 656 000 a v rokoch deväťdesiatych 2 249 000. V týchto rokoch tak Mexičania tvorili 14%, 23% a 25% z celkového počtu imigrantov. V roku 2000 tvorili Mexičania viac ako 27,6% z tých obyvateľov USA, ktorí sa narodili v zahraničí.

Väčšina imigrantov z Ázie pochádza hlavne z týchto krajín: Čína, India, Filipíny, Kórea a Vietnam. Čínska imigrácia bola obnovená v roku 1943, keď sa vyškrtla zo zoznamu neželaných emigračných krajín a počty prisťahovalcov začali narastať hlavne po roku 1965. Prví vietnamskí prisťahovalci prišli do Spojených štátov ako utečenci z vietnamskej vojny, ktorá skončila v roku 1975. Imigrácia Kórejcov po roku 1970 bola výsledkom spájania rodín s prisťahovalcami, ktorí do USA prišli počas Kórejskej vojny (1950 – 53).

Imigrácia z Filipín sa datuje od španielsko-americkej vojny z roku 1898, keď Spojené štáty ovládli Filipíny. Ako obyvatelia americkej kolónie, mali Filipínčania povolené prisťahovať sa do Spojených štátov. Kongres túto imigráciu zastavil v roku 1934, keď Filipíny získali nezávislosť. Po roku 1965 však imigrácia ostro stúpla po novom imigračnom zákone. Ten spôsobil aj zvýšenú imigráciu z Indie. V roku 1970 žilo v USA asi 75 000 Indov. Do roku 2000 ich počet stúpol na 1,6 milióna. Väčšina prisťahovalcov boli kvalifikovaní pracovníci a ľudia s dobrým vzdelaním.

Odporúčané weby