Slovo ekológia sa v našej spoločnosti skloňuje pomerne často. Niet sa čomu čudovať, znečistenie planéty začína naberať obrovské rozmery. Existujú však rôzne spôsoby, pomocou ktorých dokážeme aspoň sčasti znečisťovaniu zabrániť.

fotovoltaicky panel

V čom spočíva výnimočnosť fotovoltaického systému?

Fotovoltaické systémy predstavujú zariadenia, ktoré pri svojej činnosti používajú energiu, ktorá je v našom okolí dostupná zadarmo. Táto energia je tiež dostupná v neobmedzenom množstve a tak skoro nedôjde k jej vyčerpaniu. Fotovoltaické systémy využívajú slnečnú energiu, ktorú následne premieňajú na elektrickú energiu.

O tom, že fotovoltaický systém je skutočne ekologický nasvedčuje aj to, že sa podarilo navrhnúť a vyrábať také fotovoltaické systémy, ktoré sú recyklovateľné. Ich výhodou je aj cena – potrebné sú investície do obstarania tohto zariadenia. Neskôr však toto zariadenie pracuje samostatne a prakticky zadarmo.

Ak sa od obstarávacej ceny odpočíta získaná dotácia na fotovoltaiku, cena za toto zariadenie sa stane skutočne výhodnou. Keď sa nám po určitom čase vynaložené investície vrátia, fotovoltaický systém bude v náš prospech pracovať prakticky zadarmo. Treba však do budúcna počítať aj s neočakávanými situáciami, ktoré môžu, avšak nemusia nastať. Takouto situáciou je napríklad výmena určitého dielu, bez ktorého by toto zariadenie nefungovalo.

Ako je možné dotáciu na fotovoltaiku získať a pre koho je určená?

Dotácia na fotovoltaiku je určená pre všetkých, ktorých tieto zariadenia skutočne zaujímajú. Tiež ju môžu získať všetci tí, ktorých už omzrelo platiť účty za elektrickú energiu verejným distribútorom. Účty sú často krát nekontrolovateľnou položkou a ich výška nás dokáže skutočne nepríjemne prekvapiť. Aby však bola dotácia na fotovoltaiku udelená, domácnosť musí spĺňať vypísané podmienky. Dotáciu, ktorá sa vystavuje vo forme poukážky, je možné získať len na zariadenia s výkonom do 10 kW.

Výhodou fotovoltaického systému je to, že existuje aj bonus za akumuláciu elektriny. Tento bonus môže získať každý, kto vyrobí dostatočné množstvo elektriny, ktoré však nespotrebuje. Môže sa teda rozhodnúť dodať ho do verejného distribučného systému.

Maximálna hodnota získanej poukážky je ohraničená sumou 1 200 Eur na 1 kW inštalového výkonu. Bonus za akumuláciu vyrobenej elektriny je stanovený do výšky 180 Eur/kWh pri kapacite akumulátora, ktorého doba vybíjania nepresiahne 100 hodín. Ak teda nad inštaláciou fotovoltaického systému rozmýšľate, avšak nie ste úplne zmierení s jeho obstarávacou cenou, skúste sa pokúsiť dotáciu na fotovoltaiku získať. Spolu s príspevkom za akumuláciu elektriny vám odpadne značná časť nákladov.

Odporúčané weby