cca 66' Nemeček vytvoril pomerne dobrý systém pôd ČS
cca 84' Šurina, Hraško, Ilavská chceli vytvoriť systém pôd na základe amerického modelu na základe usporiadania horizontov
87' Hraško, Nemeček, Šáli, Šurina Morfogenetický klasifikačný systém pôd ČSFR (skupiny/typy/subtypy/varieta) subtypy aj podľa zrnitosti
antropogénne pôdy: človek nebol už len faktor ale procesným činiteľom
2000 všetky orné pôdy sú kultizemné
Kolény kategória:

• relatívne málo ovplyvnených pôd človekom (Sibír cez atmosféru)
• prirodzené: väčšina lesných pôd
• orné pôdy
• antropometamorfosoli (s pozitívnym - kultizeme alebo s negatívnym - degradozeme vplyvom)
• navážková pôda: navezenie humusu na zväčšenie numusového horizontu
• zavážková pôda: zavezie sa napr. stavenisko
• terasovaná pôda: antropogénne orbové terasy
• rigolovaná pôda: úrodnejšia časť pôdy sa dá naspodok
• rúnové pôdy: odskeletňovanie
• irigačné pôdy: tieto pôdy sa dotujú vodou a sú buď zátopové (pestovanie ryže - umelé gleje) alebo postrkové; nevýhodou je zasolovanie, jemná ilimerizácia a kontaminácia
• ortisoly: záhrdné pôdy
antrozeme (pseudosoly - nepravé pôdy): pôdy pri ktorých sa nedá zistiť ako vznikli
zeminy: parenisková, sklenníková, komposty
nekrosoly: pôdy cintorínov
technosoly: nie sú to pôdy v pravom slova zmysle, nemusia mať veľa jemnozeme ale táto pôdy je schopná uživiť skromnú vegetáciu

Odporúčané weby