pôdy nachádzajúce sa pod vodnou hladinou, môžu byť pod vodou celý rok alebo len určitú časť roka
hydrozem: pozdĺž nív
bažinaté pôdy: majú vysokú vlhkosť ale nemusia byť prekryté vodou
rašelinové pôdy

protopedóny: surové subhydrické pôdy
• jazerná krieda: 75-90% CaCO3, slabo vyvinutý humusový horizont a veľa organických schránok
• sladkovodný slieň: 20-70% karbonátov, vysoký ílovitý obsah do 50%
• bažinatý vápenec=alma: koloidná slatinná zmes s veľkou nasiaklivosťou, ktorá sprevádza penovce
dy: čiernosivý humusový horizont nesúci znaky osídlenia
gytlja: sivočierna kyprá Ac pôdy koprogénneho typu (hrudky); od niekoľkých cm až po 1 m
sapropel = hnilokal

Odporúčané weby