východná Európa
tundrová pôda: vytvára sa organická pôda pri odumieraní machov a lišajníkov (glejovo-rašelinové, glejovo-kryoturbačné) poloostrov Kola, sev. Ural
podzolové pôdy: (rašelinovo-podzolové, glejovo-podzolové pôdy, podzoly modálne a humusoželezité)
svetlosivé lesné pôdy (sialitické) zmiešané lesy
svetlosivé lesné pôdy (luvizemné)

černozemné pôdy: majú dosť humusu; najsevernejšie pri Magneburgu
gaštanové pôdy
polopúštne a púštne pôdy miernehoh pásma
škoricové pôdy: Grécko, Albánsko, Taliansko, Rumunsko, Španielsko
západná Európa: dominuje sialitizácia; na sypkých horninách luvizeme a pseudogleje
Škandinávia: pôdy sú ovplyvnené skalným podložím Baltského štítu, luvizácia, oglejenie; kambizem-podzol rašelinový; nížiny regozeme podzolové
pobaltie: významné zastúpenie organozemí

rozšírenie pôd vo svete
JZ Ázia soľné nevyvinuté pôdy
sahelové územie - škoricové pôdy
červené a žlté pôdy saván
lateritové a lateritovo-podzolové pôdy
červenozeme a žltozeme (J Ázia)
S Amerika:
arktické, tundrové, podzoly (kanadské lesy)
šikmé zóny brunizeme, černozeme, kambizeme
badlands: Nebrasca, Missouri, S Texas
močiarové pôdy Florida
púšte Mexiko

Odporúčané weby