IGU – 4 zákl. typy (systémy) ph-a: tradičné, s vyspelým trhovým ph-om, ph s prechodom na trhovú ekonomiku, ph s centrálnym plánovaním
Tradičné ph sa orient. na samozásob. výr. potr.
1.ph horúcich oblastí : Amazónia, pralesy Indonézie
-orient. na rastl. výrobu(maniok, bataty, jamy, taro, ku.)

-živočíšna výroba je zanedbateľná; -nízka úrov. ved-tech poznat, primit. obráb (celá rodin), rýchla degradácia PF, nedostatok investícií; -dopĺňaná zberom lesných plodov a lovom
2. tradičné ph krajín blízkeho východu a S Afriky:
-orient. na R výrob., Ž je doplňujúcou; -kolektívne vlastníctvo pôdy - časť prod. na spol.ciele; -ovocie,olivy-medzi tým obiln. + zele – nutné zavlažov.
3.tradičné závlahové ph J a V Ázie:
- ryža + obilie (2-3 úrody ročne), Ž je doplňujúca
4.závlah. hospod. Blízkeho východu: obl. veľ. riek
-kontrola+využívanie záplavových vĺn; -po zime-obilie, zač.leta-bavlna, stred leta-kukurica
5.Nomádske hosp. such. obl. stepí, saván a polopúšťí:
-S Afrika, stredný východ; -orient. výluč. na extenz. stádový chov dobytka, kt. sa môže uživiť len súst. sťahovaním: ťava,ovca, dobytok
6.Polárne nomádstvo: využíva rastl. tundry a tajgy
- chov sobov (niekedy prebytkový) + lov zveri a rýb
Vyspelé trhové ph .orient. produkc. na trhové účely
1.severoamerické trhové špecializované ph:
-produkuje výrazné prebytky, vysoká mechanizácia
-oblasti: východné pobrežie (malé farmy); stredný západ (špecializ. pásy), juh (bavlník); oblasť Kalifornie (závlahy, citrusy)
2.Novodobý výpas dobytka: s cieľom využiť pasienky suchš.oblastí a produk. lacno pre dom. potreb. a vývoz;; -J USA, J Amerika, Austrália, NZ,
-vysievanie hodnotných tráv na pasienkoch; -veľkopodniky: bitúnky, chladiarne, dopravn. zariad.
3. Zmiešané ph Z a S Európy: hl.orient= Ž výroba
-maštaľný chov; -pasienkársky chov; -vysokohorský dobytkársky subtyp
4. J Euro typ s hl.orient. na rastlinnú výrobu:
-živ. výroba má doplnkový charakter; -exportný význam: ovocie, hrozno, zele, olivy,víno; -pyrenejský p., J Tal., Grécko, Sterdozemné more
5. plantážnické poľnohospodárstvo:
-bavlník , cukr.trst, kaučuk., podz. olej., káva, kakao
Ph s prechodom na trhovú ekonomiku
1.ph bývalých krajín ZSSR
2. ph krajín strednej a JV Európy
Ph s centrálnym plánovaním
-KĽDR, Kuba, -hl. vlastník pôdy = štát

 

Odporúčané weby