lesn. odbor FAO:
a) ihličnaté lesy chladného pásma : 50°-70°szš
-podzoly, gleje, rašeliny
-smrek, jedla, smrekovec(EURO+Z Ázia), sekvoja, tsuga, cypruštek (Samer) + borovice, breza, osika

b) zmiešané lesy mierneho pásma : 35°-50°szš
- v zime chlad, v lete bohaté zrážky
-hnedé + šedé lesné pôdy až podzoly
-zmiešané lesy – tvrdé, kvalit. drevo
-dub, buk, orechovec, javor, platan, gaštan, lipa
c) subtropické vlhké lesy : 25°-40°s a jzš
-horúce, suché leto, bohaté zrážky v zime, bez snehu a mrazu = celoročné olistenie
-pôdy lateritívneho typu (do červena) + žlt-zel a škor.p
-vavrín, olivovník, dub kork, oleander, pinusy, cyp, juni
-zvláštna formácia: subtrop.horské zmieš.a ihlič. lesy
d) rovníkové dažďové lesy: medzi obratníkmi
-priem. roč. tepl. nad 20°C + 2000-6000 mm zrážok
-vylúhované lateritné pôdy – kysl., chud. na živiny
-eben, mahagón, santal,
-špec.lesné formácie: 1.Mangrové lesy – ploché brehy oceánov, v lagúnach – JVázia,Zpobr Afriky,S+Jamer
2.Galériové lesy – brehy vodných tokov such.oblastí
3.Zaplavované barinaté lesy – nízke brehy veľk. trop. riek, dlhé mesiace sú zaplavené, Amazon,Paraná
e)Tropické vlhké opadavé lesy: trop. pásmo j.pologule
-periódy dažďov a sucha(vegetačný pokoj-bez listov)
-India, Laos, Thajsko – bambusové lesy
-Zair, Uganda, Kamerun – prechod od d) k savanov.l.
f)Lesy suchých oblastí: such. obl. trópov a subtrópov
-Austrália, stred.Východ, str a Jafrika, Jamer,meditera
-akácie, baobab

Odporúčané weby