Viesť účtovníctvo máte povinnosť ak vykonávate nejakú podnikateľskú činnosť, dobročinnú činnosť, či inú ohlásenú činnosť, kde používate finančné prostriedky, teda napríklad ak ste podnikateľ, ak vlastníte firmu, ak máte nejakú neziskovú organizáciu. Účtovníctvo sa líši podľa toho, akú činnosť vykonávate. Čo však v prípade, ak o účtovníctve neviete nič?

účtovníctvo a jeho podstata

O účtovníctve v skratke

Účtovníctvo je činnosť, pri ktorej zaznamenávate a účtujete pohyby finančných prostriedkov v pokladni, či na účtoch, ale aj stav zásob, stav skladu a podobne. Jednoducho ide o sústavu činností, ktorú ste povinný viesť ak to tak upravuje zákon o účtovníctve. Poznáme dva druhy účtovníctva, a to podvojné účtovníctvo a účtovníctvo jednoduché. Podvojné účtovníctvo je náročnejšie a musí ho vieš ten, komu to ukladá zákon, jednoduché účtovníctvo je už podľa svojho názvu jednoduchšie a menej komplikované. Obidve účtovníctva sa vedú v systémoch, ktoré sú vytvorené pre vedenie účtovníctva, takýto softvér je potrebné si zakúpiť. To, ako sa vedie účtovníctvo, a aké povinnosti máte pri vedení účtovníctva, ustanovuje zákon o účtovníctve. Viesť účtovníctvo je náročná činnosť, pretože je potrebná veľká dávka zodpovednosti a aj odbornosti, pretože iba správne vedené účtovníctvo je správne účtovníctvo.

Čo mám robiť, ak neviem viesť účtovníctvo?

Viesť účtovníctvo správne a bez chýb je veľmi dôležité, pretože ak to tak nie je, hrozia vám vysoké pokuty. Ak účtovníctvo neviete viesť, máte tri  možnosti, a to buď sa prihlásiť na kurz účtovníctva, ktorý vám pomôže naučiť sa účtovať, ak sa vám táto možnosť moc nepozdáva, môžete si najať zamestnanca, ktorý má dostatočné odborné vedomosti a skúseností s vedením účtovníctva, a ak sa vám ani táto možnosť’, z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov nepozdáva, tak si potom môžete najať firmu, ktorá bude za vás účtovníctvo viesť. Ak ste sa rozhodli pre druhú možnosť, tak potom vám odporúčame aby ste si našli kvalitnú spoločnosť, ktorá má s vedením účtovníctva dostatočné skúsenosti. Ak hľadáte kvalitnú spoločnosť, ktorá bude viesť pre vašu spoločnosť kvalitné účtovníctvo, určite vám odporúčame obrátiť sa na internetové stránky spoločnosti https://www.easystart.sk/. Spôsobov ako zabezpečiť vedenie účtovníctva je mnoho, my vám odporúčame pre vedenie účtovníctva určite externú, kvalitnú spoločnosť, ktorá za vás bude viesť účtovníctvo správne a riadne.

Odporúčané weby