Tepelné čerpadlá sú dnes jediným zdrojom tepla pre domácnosti, ktoré bude možné v Európskej únii prevádzkovať. Zákaz v nasledujúcich rokoch totiž čaká na užívanie kotlov na tuhé palivo aj kotlov na zemný plyn. Obmedzovanie používania neefektívnych a neekologických zdrojov tepla nie je žiadnou novinkou rovnako ako výhody tepelných čerpadiel. Aj preto dopyt po čerpadlách v Európe rastie už od roku 2013 s tým, že v posledných rokoch tento rast dokonca akceleroval!

 tepelne cerpadla zdroj tepla buducnosti

Treba spomenúť, že obmedzovanie používania neekologických a neefektívnych zdrojov tepla sa netýka iba novostavieb, ale aj existujúcich nehnuteľností. Odklon k tepelným čerpadlám tak skôr či neskôr s najväčšou pravdepodobnosťou, t. j. pokiaľ nedôjde k odklonu od nastoleného trendu, čaká prakticky každú rezidenčnú nehnuteľnosť. S rastúcim dôrazom na znižovanie emisií skleníkových plynov a rastúcimi cenami elektrickej energie možno navyše očakávať, že moderné tepelné čerpadlá budú zhotovovať aj domácnosti, ktoré doteraz využívali staršie zariadenia s nízkym vykurovacím faktorom.

Pýtate sa, čo štáty Európy vedie k de facto výhradnému odklonu k moderným tepelným čerpadlám? Dôvodov je hneď niekoľko, a to:

  • Vysoká efektivita prevádzky, kedy tepelné čerpadlá sú schopné vyrobiť násobky objemu energie spotrebovanej na vstupe.
  • Prívetivosť k životnému prostrediu, kedy tepelné čerpadlá získavajú „palivo“ na výrobu tepla či teplej vody z vonkajšieho vzduchu, alebo geotermálnej energie.
  • Stabilný výkon bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky.
  • Možnosť širokého rozšírenia bez zvýšených nárokov na ráz krajiny, či priestor pri inštalácii.
  • Očakávaná dlhá životnosť, veď k prvému masívnemu rozšíreniu tepelných čerpadiel došlo v 80. rokoch minulého storočia a dodnes v Škandinávii nájdete v prevádzke zariadenia inštalované v tomto období.
  • Schopnosť využívať efektívne elektrickú energiu z fotovoltaických zariadení, ku ktorých masovému využívaniu v domácnostiach by malo dôjsť tak, ako bude potrebné nájsť náhradu za existujúce zdroje elektrickej energie.

Samotné domácnosti potom ďalej tiež ocenia stabilne nízke náklady na teplo bez výkyvov spôsobených výraznými nárastmi cien uhlia či zemného plynu tak, ako sme ich zažili v rámci aktuálnej vykurovacej sezóny.

Budúcnosť vykurovania rezidenčných nehnuteľností v Európe je daná, teraz je na samotných domácnostiach, aby na tieto trendy reagovali včas a vyhli sa tak postihom za využívanie neekologických zdrojov.

Zdroj obrázku: GSPhotography / Shutterstock.com

Odporúčané weby