Kvalita životného prostredia sa neustále zhoršuje. Mnohé mestá už pristúpili k razantným opatreniam a zakázali vstup dieselových áut do centier miest. Viaceré mestá sú natoľko znečistené a kvalita ovzdušia je taká zlá, že boli nútené podstúpiť takéto opatrenia a chrániť obyvateľov, ktorí v týchto oblastiach žijú.

V súčasnosti sa automobilky viac zameriavajú na výrobu elektromobilov, no do áut, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, sa montujú zariadenia, ktoré chránia životné prostredie. Jedná sa o dobre známe DPF filtre.

DPF alebo FAP filter

DPF filter, alebo aj FAP filter je filter pevných častíc, ktorého úlohou je filtrovať pevné častice výfukových plynov vznetových, resp. dieselových motorov. Vďaka tomuto zariadeniu, ktoré sa montuje do dieselových áut, je možné znížiť množstvo nebezpečných karcinogénnych látok vypúšťaných do ovzdušia práve takýmito autami. Emisné normy EURO sa neustále sprísňujú a neprítomnosť tohto filtra spôsobí fatálne následky pre ovzdušie, ale aj pre vašu peňaženku.

Limity škodlivín v exhalátoch motorových vozidiel bolo potrebné stanoviť. Počet áut sa neustále zvyšuje a ak chceme zachovať ideálne podmienky na život aj ďalším generáciám, je potrebné zavádzať FAP filtre do áut.

Čistenie DPF filtra

Keďže sa jedná o zariadenie, ktoré niečo filtruje, musí sa počítať s tým, že sa bude musieť pravidelne čistiť. Ak toto zariadenie ešte nemáte, zistite si cenu filtra pevných častíc a dajte si ho namontovať. Zároveň sa u predajcu informujte, za aký čas je potrebné dať si filter vyčistiť. Chodieva sa väčšinou po odjazdení určitého množstva kilometrov. Záležať však bude aj od spôsobu jazdy.

Starajte sa o svoje auto a zároveň aj o filter pevných častíc, ktorý chráni životné prostredie. Akonáhle podceníte starostlivosť o FAP filter, riskujete, že svoje auto nenaštartujete.

Odporúčané weby