Každý podnikateľ, ešte predtým, ako sa vôbec rozhodne založenie svojej firmy prenechať skúsenejším, vie, že počiatočné náklady, ktoré bude musieť vynaložiť na založenie s.r.o., budú podstatne vyššie ako predpokladal. Samotný začiatok podnikania je plný nástrah; komplikácii, s ktorými sa budete musieť popasovať. Úspech vašej firmy však nebude záležať len od vášho prístupu. Bude záležať aj od toho, akých zamestnancov príjmete.

Vzdelaný a nekonfliktný zamestnanec

Zamestnanec, ktorý bude pracovať pre vás, nesmie byť konfliktný, musí byť ústretový a musí si plniť všetky pracovné povinnosti. Ak napríklad do svojich radov budete potrebovať niekoho na vedenie účtovníctva, musíte si vyberať spomedzi tých uchádzačov, ktorí majú vyštudovanú vysokú školu ekonomického zamerania a majú skúsenosti s touto prácou. Zamestnanec bude musieť rozlišovať príjmy a výdaje firmy.

Komunikatívny zamestnanec

Zamestnanec, ktorý nebude vedieť ani len so zákazníkom vedieť normálne komunikovať, môže len ťažko pracovať. Takýto zamestnanec vašej firme skôr uškodí, ako urobí dobré meno. Vyberajte si preto len komunikatívnych zamestnancov, ktorí zo seba vyžarujú príjemnú energiu. V prípade toho, že vaše produkty budete predávať prostredníctvom predaja po telefóne, bude nutné mať v tíme komunikatívneho človeka, ktorý bude vedieť aj babke bylinkárke predať elektromotor.

Odporúčané weby