Nova je kataklizmatická premenná hviezda, ktorá zrazu prudko zvýši svoju jasnosť o 7 až 19 magnitúd, a po niekoľkých mesiacoch sa vracia k svojej pôvodnej jasnosti. Novy sú zvyčajne dvojhviezdy. Jedna ich zložka je biely trpaslík a neďaleko neho je aj druhá zložka. Plyn z druhej zložky sa odčerpáva na povrch trpaslíka, kde po nahromadení určitého množstva vybuchuje v dôsledku jadrovej fúzie a plynová obálka hviezdy sa odhodí.

V takom systéme sa výbuch môže v desaťročných alebo storočných intervaloch zopakovať, pri niektorých rekurentných novách ( podtyp NR ) zaznamenali dokonca už dva až šesť výbuchov v priebehu niekoľkých desaťročí. Výbuch novy nezničí hviezdu úplne, ako je to pri výbuchu supernov. V našej Galaxii dochádza asi k tridsiatim výbuchom ročne, väčšinu z nich nám však zakrývajú medzihviezdne prachové mračná v rovine Galaxie. Novy však vidíme pre ich vysokú jasnosť aj v blízkych galaxiách. Pri maximálnej jasnosti môže mať nova absolútnu magnitúdu až -8m. Jasnosť rýchlych nov ( podtyp NA ) sa stráca z maxima asi o 3m za približne 100 dní, návrat pomalej novy na zvyčajnú hodnotu jasnosti trvá aj vyše 150 dní. Výbuchy veľmi pomalých nov určitých symbiotických hviezd sú zvyčajne obsiahnuté v podtype NC.

Odporúčané weby