heliofyty - svetlomilné rastliny
sciofyty - tieňomilné rastliny
kompasové rastliny - stavajú listy v priebehu dňa do určitej polohy (buď s cieľom zníženia alebo zvýšenia príjmu slnečnej radiácie)
hydrofyty - rastliny rastúce vo vode
xerofyty - rastliny vyznačujúce sa opatreniami proti nadmernej strate vody

sukulentné formy - rastliny hromadiace veľké zásoby vody v riedkom parenchymatickom pletive
sklerofyty - rastliny s redukovaným obsahom vody, najú nadmerne vyvinuté sklerenchymatické pletivo s malým obsahom vody, ktoré vystužuje ich rastlinné osi, takže tieto sú tvrdé, málo dužinnaté
hygrofyty - sú rastliny prispôsobené dostatku, resp. až prebytku vody po celé vegetačné obdobie
halofyty - rastliny na zasolených pôdach
psammofyty - pieskomilné rastliny
chasmofyty - rastliny v skalných dutinách a puklinách
litofyty - rastliny na skalách s nedostatkom jemnozeme
pyrofyty - rastliny prispôsobené pôžiarom

Odporúčané weby