Rieka, ktorá odvádza vody zo slovenského územia do Baltského mora. Jeho pramenné zdroje Biely a Čierny Dunajec a Biela voda a jej pravostranný prítok Javorinka odvádzajú vody z Pienin. Od Nového Targu má rieka pozdĺžny tok na východ, zo slovenského územia prijíma ešte pravostranné prítoky Osturniansky (Kacvínsky) potok, Rieku a Lipník.

Na svojom ďalšiom toku Dunajec vyhĺbil cez vápencové bradlá tiesňavu, známy Prielom Dunajca a vteká do neho Lesnický potok. V bradlovom pásme sa skrúca na severozápad, ešte raz sa prediera cez pásmo Gorcov do Nowosackej kotliny, kde prijíma svoj najväčší prítok rieku Poprad a po ďalšom 40 kilometrovom úseku sa vlieva do Visly.

Prielom Dunajca je v rozsahu 360 hektárov chránenou prírodnou rezerváciou. Dunajec odvodňuje zo slovenského územia 361 km2 a v dĺžke necelých 20 km tvorí slovensko-poľskú štátnu hranicu.

Prielomom Dunajca vedie turistický chodník na ktorom inštalovaných 10 náučných zastávok. Veľmi zaujímavý je splav Dunajca na pltiach, ktorý je miestnou turistickou atrakciou.

Splav Dunajca na pltiach

Plavba na goralských pltiach po Dunajci je hlavnou atrakciou Pienin. Začína sa v Červenom kláštore. Pltnícky park pozostáva asi zo 40 súprav na Slovenskej strane a asi z 80 súprav na Poľskej strane. Na jednej súprave, zviazanej väčšinou z piatich lodičiek, ktoré vedú dvaja pltníci v krojoch, sa prevezie dvanásť pasažierov.

Medzi najznámejšie úseky patria skaly Tri koruny, ktoré boli pomenované podľa udalosti, kedy králi troch zemí si delili toto územie. Ďalší významný úsek je len 10 metrov široký Jánošikov skok a podľa legendy si Jánošík vyberal členov do svojej skupiny práve podľa toho, kto toto najužšie miesto Pienin preskočí.

Veľmi známy je tiež vrch Holica so strechovitými skalkami Sedem mníchov. Krásna plavba po Dunajci sa končí pri Lesnickom potoku.

Odporúčané weby