Podľa štatistík je pozícia účtovníka jedna z najvyhľadávanejších. A túto pozíciu má pravom. Mzdové účtovníctvo je náročná časť účtovníctva a vedieť ovládať všetky zákony a potrebné informácie, mať stále aktuálne informácie o zmenách je niekedy veľmi náročné. Mnoho ľudí ani netuší, čo mzdové účtovníctvo vôbec obnáša.  Je to súbor mnohých úkonov, bez ktorých by sa máloktorá firma zaobišla. Takmer každý podnikateľ má vlastného účtovníka, dokonca aj živnostníci potrebujú osobu, ktorá bude spravovať účtovníctvo.

mzdové účtovníctvo easystart

Čo obnáša mzdové účtovníctvo?

Mzdové účtovníctvo, to nie sú len mzdy zamestnancov ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Áno, zahŕňa to aj správu miezd, ale je toho omnoho viac. Treba sa vedieť dobre orientovať v oblasti mzdovej legislatívy a poznať základy pracovného práva. Mzdové účtovníctvo to sú aj pracovnoprávne vzťahy, treba dostatočne dobre poznať aké formy týchto vzťahov existujú, čo znamená práva na trvalý pracovný pomer alebo vedľajší pracovný pomer. Taktiež je potrebné vedieť sa orientovať v pracovných zmluvách a rôznych formách dohôd. Mzdové účtovníctvo veľmi úzko súvisí aj s poznaním aké povinnosti má zamestnávateľ voči zamestnancom alebo naopak aké povinnosti majú zamestnanci voči zamestnávateľovi. Dobrý mzdový účtovník vie poradiť ohľadom dovoleniek, odmeňovania, musí mať prehľad o výpovediach či odstupnom. Toto všetko sa skrýva pod pojmom mzdové účtovníctvo. Samozrejme musí dostatočne dobre ovládať spracovanie podkladov pre mzdy , vypočítať čistý príjem zamestnanca . Treba vedieť všetko o zrážkach zo mzdy alebo o náhradách príjmu. S tým súvisí samozrejme aj správne zaúčtovanie miezd , daní či odvodov. Rovnako dôležité sú aj poznatky z oblastí dane. Mzdové účtovníctvo veľmi úzko súvisí aj s daňami, s daňovými bonusmi a podobne. Mzdový účtovník musí byť naozaj zorientovaný v oblasti personalistiky a miezd.

Kto sa postará o mzdy?

Ak ste podnikateľ, ktorý o mzdovom účtovníctve nemá potuchy, nevešajte hlavu. Na spracovanie miezd a pomoc s personalistikou existujú spoločnosti, ktoré vám radi pomôžu. Cena takýchto služieb závisí v mnohých prípadoch aj od počtu zamestnancov. Ak má vaša firma len do 15 zamestnancov, tak vaše účtovníctvo nebude také obšírne a náročné ako pri firme, ktorá má viac ako 100 zamestnancov.

Navštívte stránku https://www.easystart.sk/ a zverte mzdové účtovníctvo do rúk odborníkov.

Odporúčané weby