Akonáhle sa rozhodnete hľadať pracovné pozície, nemáte to šťastie nájsť tú najviac vyhovujúcu. Aj keď je veľké množstvo pracovných pozícií neobsadených, vy túžite po práci zdravotnej sestričky alebo opatrovateľky v Anglicku. Tieto práce sú ako vyšité pre ženy. Muži o ne zjavne nebudú mať záujem. Použili ste už azda všetky prostriedky na hľadanie práce v týchto pracovných odvetviach, avšak nepodarilo sa vám nájsť žiadnu schopnú ponuku?

Skúste sa pozrieť na stránku pracovnej agentúry Atena. Práve Atena ponúka najviac pracovných ponúk na pozície opatrovateľky v Anglicku a na pozície zdravotných sestier. Akonáhle sa budete ponáhľať na pohovor, dbajte o to, aby ste nezabudli do svojej koženej kabelky dať všetky potrebné doklady o vašich predchádzajúcich skúsenostiach.

Chcete pracovať ako zdravotná sestra?

Zdravotných sestier je na Slovensku čoraz menej. Málo ohodnotená práca láka slovenské zdravotné sestry utekať do zahraničia. Vôbec vás tieto zlé podmienky neodradili? Stále hľadáte prácu zdravotnej sestry, ktorá je aj na Slovensku dobre ohodnotená? Atena ponúka momentálne najlepšie platovo ohodnotené ponuky. Márne by ste hľadali napríklad na Profesii, keď práve Atena ponúka pre ženy vyštudované ako zdravotné sestry, prácu. Ste zvedavé na aktuálne pracovné ponuky?

Chcete ísť opatrovať do Anglicka?

Opatrovanie do Anglicka v súčasnosti veľmi láka. Platové ohodnotenie nie je vôbec najhoršie. To je jeden z mnoho dôvodov, prečo by ste mali vyskúšať prácu v zahraničí na pozícii opatrovateľky v Anglicku. Vyberte sa do anglických miest opatrovať chorých a nevládnych ľudí a zabezpečte svojej rodine vysoký príjem. Neživorte! Zarábajte naozaj dobre. Nazrite na tieto pracovné ponuky na stránku atena.sk.

Odporúčané weby