Popôrodná hypokalcémia, mliečna horúčka alebo eklampsia je časté ochorenie súk malých plemien po pôrode. Ide o narušenie homeostázy v organizme, kedy hladina vápnika v krvi náhle klesne pod hodnotu 1,7 mmol/l a zároveň klesne aj hladina glukózy v krvi. Eklampsia môže nastať aj krátko pred pôrodom, no najčastejšie prebieha 2-4 týždne po pôrode počas najväčšej produkcie mlieka a je častejšia u súk ako u mačiek. 

Príčina popôrodnej eklampsie

Príčinou popôrodnej hypokalcémie je akútny nedostatok vápnika, ktorý je vo zvýšenej miere odčerpávaný mliečnou žľazou. Tá neustále produkuje mlieko pre šteňatá a kvôli tomu na zachovanie rovnováhy potrebuje suka zvýšený prísun energie a vápnika v potrave. Aj nadmerné prekrmovanie vápnikom v období gravidity môže prispieť k rozvoju popôrodnej hypokalcémie. Pri akútnej hypokalcémii po pôrode je potrebné ihneď dodať telu potrebný vápnik, inak sa rozvinú vážne klinické príznaky.

Klinické príznaky

V počiatočnej fáze eklampsie sú klinické príznaky menej závažné. Sučka je vyčerpaná, nervózna, môže trpieť dezorientáciou a úzkosťou. Postupne sa klinické príznaky zhoršujú a nastupuje nadmerné slinenie, zrýchlené dýchanie a sučka sa začína triasť. Najvýraznejším príznakom je nástup tonických a klonických kŕčov. Sučka je veľmi slabá, trasú sa jej končatiny a nedokáže stáť, padá. Nakoniec nie je ani schopná stáť na vlastných nohách. Telesná teplota môže vystúpiť až na 41ºC a na očiach pozorujeme myózu alebo mydriázu. V dôsledku hypertermie, zastavenia dýchania a mozgového edému nastáva smrť za rôzne dlhú dobu.

Diagnostika

Pre záchranu sučky je nutná veľmi rýchla diagnostika. Veterinárny lekár vychádza z anamnézy pacienta, klinických príznakov a pozitívnej reakcie zvieraťa na liečbu. Stanovením hladiny sérového vápnika je možné rýchlo potvrdiť popôrodnú eklampsiu, ktorú doprevádza hypoglykémia a hypercholesterolémia.

Liečba

S liečbou postihnutého zvieraťa je nutné začať ihneď po spozorovaní klinických príznakov, inak hrozí úhyn zvieraťa. Liečba spočíva v podaní dostatočného množstva vápnika do žily spolu s glukózou. Infúzia s vápnikom musí byť podávaná pomaly kvôli možným komplikáciám s bradykardiou. Šteňatá sa musia ihneď oddeliť od matky. Ak matka dobre reaguje na liečbu, už za 12 hodín sa smú šteňatá priložiť ku matke vždy len na pár minút. Sučke sa podáva krmivo len raz denne bez prídavku mliečnych potravín 2-3 dni. V závislosti na veku šteniat sa odporúča skorý odstav šteniat od matky a kŕmenie umelým mliekom. Pri skorom zásahu veterinárneho lekára je prognóza veľmi dobrá.

Prevencia

Ak mala suka problémy s eklampsiou po pôrode opakovane, neodporúča sa ju znova zaraďovať do chovu. Nie je ani dobré pridávať väčšie množstvo vápnika do potravy počas gravidity. Vhodné je používať kompletné krmivá pre laktujúce suky alebo pridávať 1-3 gramy vápnika denne.

Odporúčané weby