Stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky sa tiež zaoberá zadefinovaním základných, alebo ťažiskových foriem cestovného ruchu, ktoré treba v priebehu najbližších rokov prednostne podporovať, rozvíjať a skvalitňovať, a ktoré sú v prípade Slovenska nasledovné:

• mestský a kultúrny cestovný ruch
• kúpeľný a zdravotný cestovný ruch
• zimný cestovný ruch a zimné športy
• letná turistika a pobyty pri vode
• vidiecka turistika

Záujem zahraničných návštevníkov o jednotlivé druhy cestovného ruchu na Slovensku možno charakterizovať prostredníctvom nasledovných dvoch tabuliek:

Tabuľka č.1: Dôvody návštevy Slovenskej republiky
predmet záujmu zima leto jeseň 2004
zimné športy 29,3 16,0 18,0 19,6
rekreačný pobyt na horách 13,0 18,7 17,8 17,1
rekreačný pobyt pri vode (termálne kúpaliská, vodné plochy) 9,5 18,1 9,9 12,0
návšteva rodiny, známych 10,3 8,7 10,6 10,0
mestské kultúrno-historické pobyty 5,4 9,8 8,7 8,4
nákupná turistika 6,5 6,2 8,2 7,4
iba tranzit 8,7 6,9 7,0 7,3
pobyt v kúpeľoch 5,2 3,2 8,1 6,3
okružné cesty (za poznávaním prírody, kultúry a histórie) 4,2 5,7 5,3 5,2
vidiecka turistika 2,3 2,5 2,6 2,5
neuvažujem o ďalšej návšteve Slovenska 5,6 4,2 3,8 4,2
Zdroj: Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike do roku 2013 dostupné na www.economy.gov.sk

Táto stratégia ďalej okrem iného definuje hlavné ciele rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorými sú:
• posilnenie postavenia odvetvia cestovného ruchu v národnom hospodárstve
• rast konkurencieschopnosti odvetvia cestovného ruchu Slovenskej republiky v európskom priestore
• zvýšenie atraktívnosti Slovenskej republiky ako dovolenkového cieľa
• rast objemu pobytového cestovného ruchu
• zlepšenie štruktúry návštevníkov skvalitňovaním poskytovaných služieb

Odporúčané weby