Orientuje sa na účastníkov cestovného ruchu vyhľadávajúceho rôzne formy adrenalínových športov s túžbou po vzrušení a stavov eufórie.

V súčasnosti ľudia vymýšľajú stále nové a extrémnejšie formy zábavy, pričom možnosti rozvoja nových aktivít sú takmer neobmedzené, resp. obmedzené veľkosťou fantázie jednotlivca. Medzi najbežnejšie aktivity patriace do tejto kategórie zaraďujeme rafting, canyoning, bouldering, bungee jumping a pod.

Odporúčané weby