Na bezpečnosť na pracovisku treba myslieť už pri rekonštrukcii alebo iných úpravách pracovných priestorov a samozrejme aj potom, keď už sa bude na pracovisku „makať“ naplno. Rôzne nariadenia ohľadom bezpečnosti vám môžu prísť ako povinné zlo avšak ich dodržiavaním nechránite len zdravie svojich zamestnancov (čo by malo byť na prvom mieste), ale aj svoj majetok.

09 bezpecnost

Byť pripravený na najhoršie dokáže zachrániť životy aj majetok

Ak vašu firmu presťahujete do priestorov, ktoré už boli používané niekým iným a vy chcete uskutočniť stavebné úpravy, aby ste si vaše nové sídlo prispôsobili svojim požiadavkám, môže sa stať, že budete musieť narušiť požiarno-deliacu konštrukciu budovy.

V takýchto prípadoch treba toto narušenie konštrukcie zabezpečiť proti šíreniu požiaru vhodnými protipožiarnymi upchávkami. Tie musia byť certifikované, aby bola zaručená maximálna ochrana v prípade, že dôjde v budove k požiaru. V tomto sa vždy radšej obráťte na odborne spôsobilé osoby, aby kvôli neodbornej montáži nedošlo v budúcnosti k ohrozeniu majetku a života.

PZS nie je len o dodržiavaní legislatívy

Najlepšie je však vždy sa pokúsiť predchádzať všetkým možným nebezpečenstvám, ktoré na pracovisku hrozia. K tomu môže poslúžiť pracovná zdravotná služba, skrátene PZS.

Aby sme to uviedli na správnu mieru. Nieže môže poslúžiť, ale musí. Za nedodržanie nariadení týkajúcich sa PZS hrozia vysoké pokuty. Ale nemalo by to byť iba o hrozbe pokút. V prvom rade treba myslieť na bezpečnosť svojich zamestnancov. A ak nie z ľudského hľadiska, tak aspoň z toho zištného, veď čím menej úrazov, tým menej práceneschopnosti vašich zamestnancov, z čoho plynie väčšia produktivita práce a väčší zisk.

Nechajte si preto zanalyzovať pracoviská vo vašej firme a pracovné podmienky na nich. Z tejto analýzy budú vyhodnotené možné zdravotné riziká a tak budete okrem dodržiavania nariadení vedieť, čomu treba na pracovisku predchádzať a čo zmeniť, aby boli riziká minimálne.

Zdroj obrázka:

Autor: >NicoElNino / Shutterstock.com

Odporúčané weby