Ak podnikáte v priemyselnom odvetví a súčasťou vášho tovaru sú aj predmety obsahujúce kovové častice, vo firme by ste mali mať minimálne dva plne funkčné separátory magnetických častíc. Čo sú to tie separátory a ako fungujú? To si povieme v nasledujúcom príspevku.

Separátor magnetických častíc

Kvalitný separátor magnetických častíc je prístroj, ktorý má za úlohu triediť kovové častice od zvyšného materiálu. Pri výbere separátorov by ste mali zohľadňovať predovšetkým to, z akého materiálu chcete triediť tieto kovové častice. Separátory magnetických častíc delíme do dvoch kategórií – separátory tekutých zmesí a separátory suchých zmesí. Nezabúdajte sa pri výbere a kúpe nového separátora uistiť, či je to naozaj ten separátor, ktorý potrebujete. Darmo budete chcieť odlučovať kovové častice z tekutých materiálov, keď budete mať na firme separátor suchých zmesí.

Eddy current separator – novinka na trhu

Ak potrebujete separovať nemagnetické kovy od kovov magnetických a od ostatných nekovových častíc, budete si musieť kúpiť Eddy current separator. Je to novinka na trhu a vo výraznej miere uľahčuje fungovanie a separovanie nežiaducich častíc už vo viacerých firmách.

Tento separátor sa skladá z magnetického valca, ktorý pomocou vírivých prúdov odhadzuje nemagnetické kovy ďaleko od spomínaného magnetického valca. Čo sa týka nekovového materiálu, ten automaticky odpadáva. Za magnetických valcom nájdeme tzv. os, za ktorú bývajú vynášané práve zostávajúce častice – magnetické kovy.

Princíp fungovania Eddy current separátora sme vám vysvetlili. Ak teda potrebujete aj separáciu nemagnetických kovov, jednoznačne kupujte túto novinku na trhu.

Ak je pre vašu firmu nevyhnutný magnetický separátor, neváhajte s jeho kúpou a vyberte si firmu, ktorá vám vytvorí magnetický separátor na mieru. Tak, ako sú vo vašej firme dôležité vždy plné a funkčné tonery MLT-D111S, tak by mali byť dôležité aj magnetické odlučovače.

Kúpu takéhoto stroja neberte na ľahkú váhu a dôkladne vyberajte firmu, ktorá vám ho vyrobí presne podľa vašich požiadaviek.

Odporúčané weby