Čo sa týka polohy Nemecka na mape Európy, môžeme o ňom povedať, že sa nachádza v západnej časti strednej Európy, omývané je severným a Baltickým morom. Severnú časť zaberá Severonemecká nížina s malou nadmorskou výškou do 200 m, smerom na juh sa dvíhajú menšie i väčšie pohoria, na juhovýchode sú Algauské Alpy a Bavorské Alpy. Celková dĺžka hraníc je 3786 km a pobrežie má dĺžku 2390 km. Krajiny susediace s Nemeckom sú : Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Luxembursko, Belgicko, Holandsko, Dánsko.

Podnebie je mierne, na severe výrazne oceánske a na juhu kontinentálne s horúcimi letami a studenými zimami a značnými teplotnými rozdielmi medzi nimi. Nemecko tvorí 16 spolkových krajín : Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predné Pomoransko, Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falc, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Ślesvicko-Holštýnsko, Durynsko. Územím prechádzajú tranzitnné cesty spájajúce južné štáty Európy so Škandináviou.
Územie Nemecka je bohaté na architektonické pamiatky. Nachádzajú sa tu stovky hradov, sakrálnych stavieb, galérie a múzeá. Najväčšie mesto je hlavné mesto – Berlín (2 mil. obyvateľov). Tu sa nachádza Národná galéria, Nemecká opera, Pergamské múzeum a iné. Druhým najväčším mestom Nemecka je mesto Hamburg (1,6 mil obyvateľov) ležiace v ústí rieky Labe a robí spojnicu medzi suchozemskou a morskou lodnou dopravou. Mníchov (1,3 mil. obyvateľov) má veľký počet historických pamiatok, nachádza sa tu olympijský štadión, výhliadková veža a nejväčšia pivovarská reštaurácia Európy. Kiel a Lubeck majú významné postavennie v trajektovej preprave. Kolín je mesto veľtrhov so známou gotickou katedrálou. Franfurkt nad Mohanom je strediskom bánk a burzí a je bývalé korunovačné mesto nemeckých kráľov. Najstaršie Nemecké kúpeľné mestá známe už Rímskych čias sú Aachen a Bade – Baden.

Nemecko sa pýši jednou z najvyspelejších svetových ekonomík. Má veľké zásoby nerastných surovín (čierne uhlie, kamenná soľ, medené a horčíkové rudy, menšie ložiská ropy). Ťažký priemysel, najmä hutníctvo železa, spracúvajúce dovezenú rudu, oceliarne, hlinikárne a hutníctvo farebných kovov zásobuje najmä vyspelú domácu strojársku výrobu (výroba lodí, osobných i nákladných automobilov, autobusov, lietadiel, ľahkých strojov, ale aj jemnú mechaniku). Ďalšími odvetviami je elektrotechnika, elektronika, optika, a chémia, v ktorej je Nemecko veľmocou. Napriek množstvu vodných elektrární a rozvinutej jadrovej elektronike je Nemecko veľkým dovozcom energie najmä pre priemysel. Najväčšou priemyselnou oblasťou je Porúrie, v ktorom prevláda oceliarsky, strojársky a chemický priemysel. Centrami textilného priemyslu sú mestá Wuppertal a Krefeld. Najväčšie prístavy vybudovali v Hamburgu, Brémach a Rostocku, pričom v týchto centrách je zároveň sústredená výroba lodí. Najväčším strediskom hutníckeho priemyslu je Duisburg. Vo výrobe automobilov je Nemecko na treťom mieste na svete (po USA a Japonsku). Intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré stojí zväčša na rodinných farmách, produkuje krmoviny, jačmeň, raž, zemiaky, pšenicu, cukrovú repu, chmeľ, ale aj hrozno, ovocie, a zeleninu, v stajniach hovädzí dobytok na mlieko a ošípané. Domáca produkcia kryje potreby štátu na 90 %.

Nemecko tradične patrí k najvýznamnejším obchodným partnerom SR a vzájomný obrat má trvalo rastúci trend. V priebehu 10 rokov sa zvýšil vyše 6-násobne. Nemecko v roku 1998 postúpilo na 1. priečku obchodných partnerov SR a odvtedy na nej zostáva. Rozhodujúca časť obchodných vzťahov s Nemeckom predstavuje 4 komoditné skupiny: stroje a prepravné zariadenia, trhové výrobky, priemyselné výrobky a chemikálie. Hoci je Nemecko veľkým exportérom áut, je aj čoraz väčším importérom, najmä zo susedných krajín EÚ a nových členských krajín EÚ, vrátane Slovenska. Zaujímavý je aj rast dovozu farmaceutických výrobkov, hoci v Nemecku sú také významné koncerny ako napr. Bayer a Hoechst. Zvýšiť slovenský export by sa dal u textilných, odevných a obuvníckych výrobkov, strojárskej produkcii, optike a jemnej mechanike. Je záujem aj o väčšie dodávky rôznych druhov nábytku pre domácnosť a kancelárie, drevárskych výrobkov, drevených stavieb a montovaných domov, hračiek, inštalačných a sanitárnych výrobkov. Dopyt je aj po strojárskej produkcii, hutníckej výrobe, odlievaní kovov, obrábaní náročných veľkých kusov.
Najlepšie kvalifikovaná pracovná sila v Európe sa nachádza práve v Nemecku, čo znamená, že na nemeckom trhu práce existuje veľká konkurencia. Z toho dôvodu musia občania iných krajín, ktorí chcú pracovať v Nemecku, ponúknuť také odborné vedomosti a skúsenosti, po ktorých je dopyt a ktoré domáca pracovná sila neponúka. Samozrejmosťou je, že ak sa chce človek z inej krajiny zamestnať v Nemecku, musí hovoriť po nemecky. Hlavný nedostatok Nemecko pociťuje v oblastiach ako médiá, výskum a vývoj, bankové a finančné služby, cestovný ruch a zdravotníctvo. Šancu majú aj pracovníci v gastronómii a sezónni robotníci v poľnohospodárstve. Úspešná kariéra v oblastiach ako ľudské zdroje, marketing, obchod, účtovníctvo a podobne si vyžaduje ukončené univerzitné vzdelanie príslušného smeru a preukázateľnú prax. V dôsledku rastúcej globalizácie sú kvalifikovaní odborníci s medzinárodnými skúsenosťami žiadaní takmer vo všetkých oblastiach.
Nemecko je rozľahlou krajinou a vlastné špeciality má každý región, každá spolková krajina. Špecialitou hlavného mesta je Eisbein mit Sauerkraut (pečené kolienko s kyslou kapustou), Bouletten (malá fašírka), na okolí majú radi Morchelgerichte (jedlá z húb), Mohnprielen a Mohnstriezel (pečivo a vianočku s makom). Pre Hessensko je typické Rippchen mit Sauerkraut (rebierko s kapustou), volské prsia so zelenou omáčkou, frankfurtské párky, cibuľový koláč a frankfurtské venčeky. Národným nápojom je pivo zo stovák pivovarov, kde varia ľahké ležiaky typu Pilsner i ťažké čierne pivá. Je aj veľa miestnych špecialít, napríklad kvasnicové Weitzenbier či Bayerisches G'frorenes (bavorské mrazené). V Hannoveri varia Mumme (horké svetlé bez chmeľu). Berlínkou špecialitou je Berliner Weisse mit Schuss (pivo s malinovým sirupom). V Nemecku majú aj vynikajúce vína, najmä v Porýnsku a v Mozelskom údolí. V krajine produkujú veľa druhov sektu, brandy aj likérov.

Futbal je jednoznačne diváckym športom číslo 1. Bundeslige sú najobľúbenejšie tímy Bayern Mníchov, FC Schalke 04, Bayern Leverkusen, Borusia Dortmund či Hertha BSC.

Náboženstvo : Katolíci 33,1%, Protestanti 32,0%, ostatní 34,9%.

Odporúčané weby